Fråga: Ska vi anställa personal eller anlita en konsult, vad är skillnaden?
Hej, vi ska anställa våran första personal och funderar på om vi ska ha anställda eller konsulter. Vad är skillnaden och vad är bäst?
Legalbuddy svarar

När ett företag är i behov av mer arbetskraft eller specifik kompetens uppstår valet mellan att antingen anställa någon eller att anlita en konsult. Vilket alternativ som passar bäst för ditt företag beror på vad ni har för behov och förväntningar på den extra resursen. Om ditt företag har behov av långsiktig arbetskraft så är tillsvidareanställning ofta ett lämpligt alternativ. Har ni istället tillfälligt behov av avlastning eller specialistkompetens under en viss tidsperiod så lämpar det sig bäst att tidsbegränsat anställa någon eller att anlita en konsult. Som ett första steg bör ni därför fundera på vilket behov ni har, om det är långsiktigt eller kortsiktigt, om ni behöver specifik expertis samt om företaget är villig att ta sig an arbetsgivaransvar.

 

Anställa personal

Om ett företag ska anställa personal finns det två typer av anställningsformer, tillsvidare och tidsbegränsad. Enligt huvudregeln gäller en anställning tillsvidare så länge arbetsgivaren och en anställd inte uttryckligen har avtalat om annat. En tillsvidareanställning (även kallad fast tjänst) innebär att anställningen löper från ett startdatum och upphör först när arbetsgivaren eller den anställde säger upp anställningen. Arbetsgivaren kan däremot inte säga upp den anställde utan lagstadgad saklig grund. Om ditt företag endast behöver anställa någon under en begränsad tid kan ni använda er av allmän visstidsanställning. En sådan tidsbegränsad anställning har ett start och slutdatum och får som högst gälla 24 månader under en femårsperiod. Om anställningen är beroende på årstider finns det även möjlighet att säsongsanställa personal. Vikariat är ytterligare en form av tidsbegränsad anställning som däremot inte är aktuell i ert fall eftersom det förutsätter behov av att ersätta en befintlig anställd som är frånvarande. 


En av de främsta skillnaderna mellan att anställa någon och att anlita en konsult är ansvaret som tillkommer företaget i rollen som arbetsgivare. Oavsett vilken anställningsform företaget väljer kommer lagen om anställningsskydd (LAS) att tillämpas på parternas relation och företaget måste uppfylla ett flertal skyldigheter, bl.a;

  • betala lön
  • betala semesterlön
  • betala ev. sjuklön
  • betala arbetsgivaravgifter motsvarande ca. 30% av lönen
  • lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå
  • betala preliminärskatt


Anlita en konsult

Om ditt företag snabbt behöver hitta arbetskraft eller letar efter specifik kompetens kan det passa bra att anlita en konsult. En konsult är ofta anställd av ett konsultföretag från vilket ditt företag hyr konsulten för att få ett särskilt arbete utfört under en begränsad tid. Eftersom konsulten inte är anställd av ditt företag så uppstår inget arbetsgivaransvar. Konsulten erhåller arvode istället för lön och ansvarar själv för att betala sin skatt, sociala avgifter och andra sociala förmåner. Detta betyder att konsultens arvode i regel är betydligt högre än den lön ditt företag skulle betala till en anställd för att få motsvarande arbete utfört.


Det finns flera fördelar med att anlita en konsult. En konsult är snabbt självgående och besitter ofta specialistkompetens och stor erfarenhet inom sitt område. Därmed behöver inte företaget lägga tid och pengar på att utbilda sin egna personal. Företag kan exempelvis anlita en konsult för att få hjälp med att effektivisera organisationen, hitta nya strategier och koncept eller på annat sätt öka företagets vinst. Det är även vanligt att företag hyr in extra arbetskraft från bemanningsföretag när det uppstår tillfälliga behov. Konsultens uppdrag är baserat på ett konsult- eller uppdragsavtal mellan företaget som normalt upphör att gälla när behovet av den extra resursen tar slut. 


När man anlitar en konsult bör man vara medveten om risken att uppdraget kan ta längre tid än beräknat och medföra ökade kostnader. Väljer ni att anlita en konsult är det därför viktigt att ni upprättar ett ordentligt konsultavtal som bland annat reglerar hur oväntade händelser och ansvar ska hanteras. Ta gärna hjälp genom att ladda ner våran checklista för konsultavtal!

Innan du skriver ett anställningsavtal - kolla vår checklista över villkor som bör vara med.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat VD-avtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan