Fråga: Vad händer om aktieägare inte dyker upp till stämman?
Hej, Jag driver ett aktiebolag ihop med min kompanjon sedan juni 2019. Jag är ensam styrelseledamot och min kompanjon är styrelsesuppleant. Enligt min bedömning måste bolaget hålla en extrastämma för att besluta om nyemission. Anledningen är att bolaget snabbt behöver få in likvida medel från oss ägare för att betala leverantörsskulder. Min kompanjon är dock helt ointresserad av detta. Min fråga är följande, vad händer om han inte dyker upp på stämman?
Legalbuddy svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Beslut om nyemission fattas, precis som du nämner, av bolagsstämman eller av styrelsen genom ett bemyndigande eller efterföljande godkännande från bolagsstämman. En gemensam nämnare är alltså att bolagsstämman i något steg måste ha lämnat sitt godkännande.


Vidare är det styrelsens ansvar att kalla till bolagsstämma i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen och eventuellt bolagsordningen samt att upprätta och tillhandahålla underlag för de beslut som ska behandlas. Om styrelsen inte valt att följa aktiebolagslagens eller bolagsordningens regler gällande kallelse och genomförande av bolagsstämma finns det risk att aktieägare väljer att klandra beslut som fattats under bolagsstämman. Det innebär att ett beslut som fattats på formellt eller materiellt felaktiga grunder i vissa fall kan överklagas till domstol.


Om vi nu ser till frågan om vad som gäller om du i rollen som styrelseledamot har kallat till bolagsstämma i behörig ordning men den andra delägaren väljer att varken dyka upp personligen eller skicka ett ombud. I aktiebolagslagen finns det inga krav på att ett minst antal aktieägare måste vara närvarande för att bolagsstämman ska vara beslutsför. Med andra ord kan bolagsstämman genomföras och fatta beslut om nyemission med endast en närvarande aktieägare, vilket i detta fall blir du.


Det är viktigt att notera vikten av att bolagsstämman har kallats och genomförts i behörig för att undvika risken att nyemissionen senare kan klandras av din kompanjon som inte närvarade. Om du behöver hjälp med att komma vidare kan du boka ett coachingsamtal med en av våra jurister. Vi kan även hjälpa till med att upprätta kvalitetssäkrad kallelse och underlag inför bolagsstämman.


Hoppas ni fick svar på er fråga!

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan