Fråga: Vem äger rättigheterna till det material som Chat-GPT skapar?
Jag driver ett företag som hjälper bolag komma igång med deras marknadsföringsföringsmaterial och öka deras närvaro på sociala medier och på webben. I mitt arbete så använder jag mig av vissa AI-verktyg, bland annat Chat GTP för att ta fram texter. Riskerar jag att göra ett intrång genom att använda mig av ChatGPT? Måste jag själv bearbeta materialet innan jag skickar det till kunden? Min fråga är helt enkelt: Vem äger rättigheterna till det material som Chat-GPT skapar? Finns det en risk att mina kunder genom att använda mina (genom chat GTP skapade) texter gör intrång på någon annans rättigheter?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för hur relevant immaterialrättslig lagstiftning förhåller sig till AI-genererat material.


Upphovsrättslagen

I Sverige är det främst upphovsrättslagen som reglerar vem som äger rättigheterna till verk skapade med hjälp av artificiell intelligens. Enligt 1 § har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. Upphovsrättslagstiftningen är EU-harmoniserad varför det blir relevant att se hur EU-domstolen har tolkat begreppet verk. Ett verk är originellt, och ska således erhålla upphovsrättsligt skydd, om det är upphovsrättsinnehavarens intellektuella skapelse (framgår av C-5/08 p. 34 Infopaq). Enligt EU-domstolen är det upphovsrättsinnehavarens intellektuella skapelse om skaparen har kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val (C-145/10 p. 89 Painer ). Upphovsrätten innebär enligt 2 § att upphovspersonen har en uteslutande rätt att förfoga över verket.


Ett krav för att kunna få den ursprungliga upphovsrätten är att man är en fysisk person. Enligt svensk rätt kan verk som framställts med hjälp av en dator erhålla skydd. Det tekniska hjälpmedlet har då endast betraktats som ett hjälpmedel i den fysiska personens egna skapandeprocess. Verk som tillkommit helt utan skapande från en fysisk person har däremot historiskt sett inte kunnat erhålla något upphovsrättsligt skydd. Utvecklingen med AI har gått fort och det är inte än helt klart hur AI-genererade verk kommer förhålla sig till upphovsrättslagstiftningen i framtiden. I dagsläget är det sannolikt så att du som använder Chat-GPT eller annat AI-system måste haft viss inverkan på skapandeprocessen för att få upphovsrätt till det producerade materialet.


Användarvillkor

Av Chat-GPT:s egna användarvillkor framgår att det är du som användare som ansvarar för såväl input (alltså det material som du matar in i chatten) som output (det material som chatt-botten genererar som svar på din fråga). Av villkoren framgår alltså att du som användare äger rättigheterna till den output som produceras av chatten i den utsträckning det är förenligt med gällande lagar. 


Slutsatser

Den första slutsatsen som man kan dra är alltså att ägarna till Chat-GPT inte gör några anspråk på det material som du har fått fram genom att använda dig av chatten. Eftersom Chat-GPT baserar sin data på andra källor är det däremot möjligt att andra företag och privatpersoner anser att du begår ett immaterialrättsligt intrång när du använder dig av text som har producerats av Chat-GPT. 


Du bär alltså själv ansvaret för att det är någon annans upphovsrättsliga verk som du använder dig av när materialet är producerat av Chat-GPT. Om du ska använda dig av AI-genererade texter för att exempelvis marknadsföra ditt eller någon annans företag så bör du bearbeta materialet innan det publiceras offentligt. På detta sätt minskar du risken för att du gör ett immaterialrättsligt intrång. Om materialet är tillräckligt bearbetat är det dessutom möjligt att det uppfyller kraven för att få eget upphovsrättsligt skydd. 


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy. Om du är i behov av juridisk rådgivning kan du boka in ett gratis coachingmöte med en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Hur skyddar ni bolagets immateriella värden? Kolla vår checklista.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan