Fråga: Aktieägaravtalets betydelse när man är flera delägare
Hej, Jag och en vän har startat ett företag. Nu ska vi även ta in en tredje person i bolaget. Bolaget är helt nystartat. Personen som vi tar in kommer få 5% i utbyte mot tid och kompetens och köper inte dessa 5% med pengar. Det är jag och den andra personen som utvecklat idén och hela produkten men min fråga är om det egentligen finns någon nackdel att skriva in den tredje personen som grundare? Eller är det bättre att göra ett aktieöverlåtelseavtal? Vi har nämligen formulerat ett aktieavtal där vi alla tre står som grundare (inget signerat) vill därför höra mig för så det blir rätt för oss. Vänligen, Nystartare
Legalbuddy svarar

Hej

 

Stort tack för att du vänder dig till oss för din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation

 

När man startar företag är det viktigt att reglera vissa frågor för att undvika tråkiga konflikter som kan omöjliggöra ett fortsatt samarbete. För att reglera detta så är det alltid rekommenderat att ingå ett aktieägaravtal som är giltigt mellan bolagets ägare. Att sätta tydliga förväntningar och skyldigheter för inblandade delägare underlättar långsiktigt och att reglera dessa frågor tidigt gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet och att utveckla denna. Ett aktieöverlåtelseavtal å andra sidan används vid överlåtelser och köp av aktier och är också viktigt för att säkerställa villkoren för överlåtelsen stämmer överens med köpare och säljares förväntningar på affären, och på så sätt undvika framtida tvister. 

 

När används ett aktieöverlåtelseavtal?

Ett aktieöverlåtelseavtal reglerar förutsättningarna för och villkoren för köp och försäljning av aktier i ett onoterat bolag. Det dokumenterar ägarförändringen i bolaget, dvs hur många aktier som överlåts, till vilket pris och vilken andel det motsvarar. Avtalets utformning beror mycket på den specifika situationen – verksamhetens omfattning, de önskade villkoren och om försäljningen gäller en del av eller hela verksamheten. Läs mer här.

 

Viktiga punkter i ett aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal är det till exempel så är det är viktigt att reglera bland annat hur olika beslut ska fattas, vad som förväntas av de olika delägarna i form av tid och ekonomiska skyldigheter och villkor för ersättning. En annan viktig fråga är vad som gäller om en delägare i framtiden vill sälja sin andel, det vill säga hur aktier får överlåtas. Det är vanligt att man inkluderar förbud mot att fritt överlåta aktierna till en tredje man, och då kan man använda sig av hembud, förköp- eller samtyckesförbehåll. Ett samtyckesförbehåll innebär att aktierna inte får överlåtas till en ny ägare innan bolaget har fattat beslut om att godkänna överlåtelsen. I ett förköpsförbehåll har man angett att vissa personer måste ges möjlighet att köpa aktierna innan de kan överlåtas till andra. Ett hembudsförbehåll innebär förenklat uttryckt att angivna personer i bolagsordningen ska ha rätt att köpa tillbaka aktier som redan har överlåtits till en ny ägare. 

 

Sammanfattande råd

Ni nämner att ni redan har ett aktieägaravtal som omfattar även den tredje delägaren. Som jag förklarat ovan så ska ni reglera de viktiga frågorna i aktieägaravtalet där ni alla tre står som grundare. Det finns ingen egentlig nackdel med att ni alla står som grundare utan det viktigaste är att aktieägaravtalet är anpassat till er nya situation och tydligt reglerar vad som förväntas av alla tre delägare. Aktieägaravtalet ska alltid uppdateras när man tar in nya ägare, eftersom nya ägare inte automatiskt binds av det tidigare aktieägaravtalet.

 

I denna checklista så har vi sammanfattat det viktigaste att tänka på vid upprättandet av aktieägaravtal. I ert fall är det särskilt viktigt att tydligt definiera hur den tredje delägaren ska bidra med tid och kompetens, och framförallt vad som händer om denne inte gör det som ni kommit överens om. Ni är varmt välkomna att boka ett gratis coachingmöte för att hjälpa er vidare.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan