Fråga: Aktieägartillskott eller nyemission
Hej, vi ska skjuta till pengar till vårt bolag och undrar vad som är bästa sättet. Ska man göra det som aktieägartillskott eller som en nyemission? Vad är skillnaden?
Legalbuddy svarar


Hej! Stort tack för din fråga!


Aktieägartillskott och nyemission är två olika sätt att kapitalisera bolaget och passar i lite olika situationer.


Aktieägartillskott är en transaktion från befintliga aktieägare för att stärka bolagets ekonomi - pengarna tillförs bolagets egna kapital. Aktieägartillskott kan vara ovillkorat eller villkorat. Ett ovillkorat aktieägartillskott är att jämställa med en gåva och ägaren kan inte kräva pengarna tillbaka. Ett villkorat aktieägartillskott innebär att ett avtal om återbetalning upprättas mellan aktieägaren som skjuter till kapitalet och bolaget eller övriga aktieägare. Skatterättsligt anses ett villkorat aktieägartillskott, oavsett om det är villkorat mot bolaget eller aktieägare, vara ett lån. Det betyder att återbetalningen inte kommer att beskattas som vinstutdelning. Aktieägartillskott passar en situation där kapital behöver skjutas till i bolaget relativt snabbt och enkelt men inga ytterligare delägare ska tas in i bolaget. Oavsett storlek på aktieägartillskottet påverkas alltså inte ägarandelarna i bolaget.


Nyemission innebär också att kapital tillskjuts bolaget men i detta fall ger bolaget ut nya aktier som säljs. Vanligtvis får tidigare aktieägare företräde att teckna aktierna, men man kan också rikta nyemissionen utvalda personer eller bolag. Nyemission passar bra i de fall där t.ex. en extern investerare ska skjuter till kapital och därigenom blir delägare i bolaget. Man kan också använda nyemission för att befintliga delägare ska kapitalisera företaget men då ska de som skjuter till större belopp även få en större ägarandel. Nyemission kan alltså användas för fler situationer och kan anpassas så att ägarfördelningen förändras i proportion till vem som skjuter till pengar. Det är vanligt förekommande att de nya aktierna kostar mindre än de gamla aktierna för att skapa incitament hos aktieägare att investera i bolaget. Vid en nyemission uppstår utspädning, vilket betyder att en aktie efter en nyemission representerar en mindre andel av bolaget än vad den gjorde före nyemissionen. Nyemissionens är mer komplex och det finns mer formalia för genomförandet än ett aktieägartillskott. Bland annat måste en nyemission enligt aktiebolagslagen börja med en kallelse till bolagsstämma och när den är genomförd måste nyemissionen registreras hos Bolagsverket inom sex månader från beslutet.


Sammanfattningsvis passar aktieägartillskott enkla situationer där tillskottet av pengar inte ska påverka ägarandelarna i bolaget. Nyemission är mer komplicerat att genomföras och passar bäst när behovet av kapital också ska kopplas till ökat ägande i bolaget. Behöver du vidare hjälp är du välkommen att boka ett möte på länken nedan så får du förklara närmare förutsättningarna och vi kan hjälpa dig med en lämplig lösning. Vi kan självklart också hjälpa till med att genomföra en nyemission eller en aktieägartillskott.

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan