Fråga: Aktiebokens offentlighet
Är ett aktiebolag skyldigt att visa upp sin aktiebok för vem som helst?
Legalbuddy svarar

Ja, i bolag som inte är avstämningsbolag (större aktiebolag som har sina aktier registrerade hos en värdepapperscentral) ska aktieboken hållas tillgänglig hos bolaget för alla som vill ta del av den, se 5 kap 10 § ABL. Om aktieboken förs med automatiserad behandling, ska bolaget ge var och en som begär det tillfälle att hos bolaget ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av aktieboken. Bestämmelsen är straffsanktionerad.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan