Fråga: Anställd gör reklam för konkurrerande verksamhet
Finns de någon lag som hindrar mig från att göra reklam för ett konkurrerande företag med hjälp av dekaler på min privata bil när denna står parkerad på jobbet?
Legalbuddy svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Det finns ingen lag som direkt reglerar denna situation men generellt kan konstateras att anställda omfattas av en långtgående lojalitetsplikt. Kortfattat innebär lojalitetsplikten att anställda ska sätta arbetsgivarens intresse framför sina personliga intressen.

 

Lojalitetsplikten

Anställda har en långtgående lojalitetsplikt som innebär att de inte får agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Lojalitetsplikten framgår ofta av kollektivavtal men gäller som regel även underförstått som en del av anställningsförhållandet. Det innebär att lojalitetsplikten gäller även om den uttryckligen inte nämns i anställningsavtalet och ska iakttas både under anställningstiden och eventuell uppsägningstid.

 

Ett exempel på ett beteende som strider mot lojalitetsplikten är om anställda bedriver verksamhet eller utför arbete som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Ett annat exempel är om den anställde utnyttjar arbetsgivarens kundregister i en ny verksamhet eller rekryterar personal från arbetsgivarens företag. Om det är så att du aktivt arbetar med en konkurrerande verksamhet och gör reklam för dem på arbetsgivarens företag så anses det som ett illojalt beteende. Som nämnt ovan ska den anställde sätta arbetsgivarens intresse framför sina personliga intressen. Om det är så att arbetsgivaren ifrågasätter din lojalitet på grund av dekalerna så verkar det uppstått en intressekonflikt. Som anställd ska du då sätta dina egna intressen åt sidan till förmån för arbetsgivarens intresse.

 

Svaret på din fråga beror på omständigheterna i er specifika situation, men generellt gäller att flera olika faktorer beaktas vid bedömningen om en anställd brutit mot lojalitetsplikten. Faktorer som har betydelse är vilken förtroendeställning den anställde har i företaget och vilken kännedom denne har om hemlig information och företagshemligheter. Dessutom beaktas den potentiella skadan som kan orsakas av ett illojalt beteende. Desto mer inflytande och högre befattning den anställde har i företaget, desto mer troligt är det att agerandet kan anses konkurrerande med arbetsgivarens företag.

 

Sammanfattningsvis

Anställda omfattas av en långtgående lojalitetsplikt som innebär att arbetsgivarens intresse ska gå före den anställdes egna intressen. Ett tydligt exempel på ett illojalt beteende är att bedriva en konkurrerande verksamhet och att göra reklam för en konkurrerande verksamhet kan utgöra ett illojalt beteende som skadar arbetsgivarens verksamhet. En anställd som bryter mot lojalitetsplikten riskerar att bli uppsagd eller avskedad. Vid allvarliga situationer där arbetsgivarens företag tagit skada kan den anställde även bli skadeståndsskyldig mot sin arbetsgivare.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Skapa ett anställningsavtal för din personal. OBS gratistjänst


Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan