Fråga: Anställd lämnar inte tillbaka arbetsmaterial eller utrustning - kan vi hålla inne lönen?
Hej! När en anställd slutar är vår uppfattning att all arbetsutrustning ska återlämnas, samt arbetsresultat. Vår uppfattning är också att en arbetsgivare har rätt att verifiera detta, så klart inom skälig tid. Datorer, mjukvara, kod, allt ska återlämnas till bolaget när någon slutar, det regleras givetvis i våra anställningsavtal. Om en anställd slutar och INTE vill återlämna hela eller delar av sin utrustning eller arbetsresultat, eller inte vill möjliggöra för en arbetsgivare att kunna kontrollera att arbetsresultat är återlämnat, vad har vi som arbetsgivare för möjlighet att hålla inne lön eller på annat sätt utöva påtryckningar för att kunna verifiera att vi återfått allt arbetsresultat?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Din fråga gäller återlämnande av arbetsutrustning och arbetsresultat vid avslutande av anställning.


I svensk arbetsrätt är utgångspunkten att löneutbetalningar till anställda inte får innehållas utan tydligt stöd i lag eller avtal. Lönen anses vara en motprestation för utfört arbete, och arbetsgivarens rätt att innehålla lönen är starkt begränsad.

Enligt Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), finns det inga direkta bestämmelser som tillåter en arbetsgivare att innehålla lön som en metod för att säkerställa återlämnande av arbetsutrustning eller arbetsresultat. Att innehålla lön för att utöva påtryckningar på en anställd kan betraktas som ett olagligt löneavdrag och kan medföra följder för arbetsgivaren. Det är dock rimligt att arbetsgivaren vill säkerställa att arbetsutrustning och arbetsresultat återlämnas vid en anställnings upphörande. Detta bör regleras i anställningsavtalet eller i företagets policydokument, där det klargörs vad som förväntas av den anställda vid anställningens slut.


Sammanfattningsvis, att innehålla lön som en metod för att säkerställa återlämnande av arbetsutrustning och arbetsresultat är inte en tillåtet enligt svensk arbetsrätt men kan hanteras genom tydliga avtal och vid behov juridiska åtgärder. Du nämner att det regleras av anställningsavtalet. Vi rekommenderar därför att ni bokar ett kostnadsfritt coachingmöte med oss för vidare vägledning.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Uppsägning pga personliga skäl kräver både tanke och planering. Läs detta först.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan