Fråga: Anställd säger upp sig under provanställning - vad gäller?
Hej, Jag har haft en provanställd inom restaurang som en dag valde att säga upp sig på sms och inte dyka upp under sin uppsägningstid, det vill säga 2 veckor. På grund av att han inte avsluta sitt arbete enligt denna norm försattes vår verksamhet i utmaningar där både vår servicenivå, utbud och öppettider påverkades påtagligt då vi inte hitta en ersättare under perioden. Totalt sätt fick vi stänga tre hela dagar som var planerade att vara öppna samt korta ner tider på en del av dem övriga dagarna. Vad har vi för möjlighet till ersättning/krav på grund av det vi har blivit utsatt för? Vad har vi för argument för ersättning från vår motpart och vad för krav är rimligt att kräva? Och finns det något annat som är bra att beakta i samband med att vi ställer ut krav mot vår motpart? Vi har fortfarande hans slutlön innestående och den är planerad att betalas ut. Samt dricks från juli och augusti som ej är reglerad. Jag ser fram emot återkoppling och lite argument för att kunna ta detta vidare, om möjligt.
Legalbuddy svarar

Tack för att ni vänder dig till oss på Legalbuddy med er fråga. Nedan kommer en generell redogörelse för vad som gäller när en anställd säger upp sig under provanställningen/prövotiden.


Rättsläget vid provanställning

Generellt gäller att en anställning får inledas med 6 månaders provanställning och det ska framgå av anställningsavtalet. För att en provanställning inte ska övergå till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren eller den anställde säga upp den innan provanställningens sista dag. Om anställningen inte sagts upp då så övergår det per automatik till en fast anställning.


Om arbetsgivaren eller den anställde vill säga upp provanställningen innan prövotidens utgång ska arbetsgivaren underrätta den anställde senast två veckor i förväg, se 31 § lagen om anställningsskydd. Om det däremot är den anställde som säger upp provanställningen i förtid så finns inte samma lagstadgade skyldighet att göra detta två veckor i förväg. Notera att ni i anställningsavtalet kan ha kommit överens om annat eller att det regleras av eventuellt kollektivavtal. Därmed bör ni börja med att se över anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal.


Hade den anställde i stället varit fast anställd, sagt upp sig och arbetsvägrat under uppsägningstiden så hade situationen varit annorlunda. Kollektivavtal kan innehålla särskilda regler som ger dig som arbetsgivare rätt att hålla inne en del av slutlönen även för det arbete som redan har utförts. Om kollektivavtal däremot saknas så regleras det av skadeståndslagen. De skador som du gör gällande är s.k. rena förmögenhetsskador. Av 4:1 skadeståndslagen reglerar bland annat situationen när arbetstagaren vållar arbetsgivaren skada: antingen en ren förmögenhetsskada eller en sak- eller personskada. För att få ersättning måste man som arbetsgivare kunna visa på den skada som man lider genom handlingen. Regeln kan åsidosättas genom kollektivavtal. 


Sammantaget

Sammanfattningsvis, om ni inte avtalat om annat gäller att den anställde kan säga upp sig på dagen och ni har inte möjlighet att rätt till skadestånd eller att hålla inne lön eller dricks för utfört arbete.

Arbetsvägran kan i undantagsfall ge dig som arbetsgivare rätt att hålla in lön för redan utfört arbete eller rätt till skadestånd, men det måste framgå av kollektivavtal. I annat fall så är det svårt att rikta några andra anspråk mot den anställde.


Hoppas detta besvarade er fråga. Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Legalbuddy och boka in ett gratis coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa ett anställningsavtal för din personal. OBS gratistjänst


Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan