Fråga: Anställningsavtal & provisionslön
Vad måste ingå i ett anställningsavtal som baseras på 100% provisionslön?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller avseende anställningsavtal och provisionslöner. 


Vad ett anställningsavtal måste innehålla

Ett anställningsavtal tecknas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Avtalet kan vara såväl skriftligt som muntligt, men viss information om anställningsvillkoren måste alltid lämnas skriftligen av arbetsgivaren. Därför rekommenderar vi att ett anställningsavtal upprättas skriftligen direkt när en person anställs.


Vilka uppgifter som måste lämnas skriftligen av arbetsgivaren regleras i 6c - 6d §§ Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Där framgår att åtminstone följande uppgifter ska finnas med;

 • Den anställdes och arbetsgivarens namn och adress 
 • Tillträdesdag 
 • Var den anställda ska utföra arbetet. Om ingen speciell arbetsplats finns bör detta framgå i avtalet. 
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel
 • Anställningsform. Det ska framgå om anställningen ska gälla tillsvidare, vara tidsbegränsad eller är en provanställning samt 
 • vid anställning tillsvidare: uppsägningstider eller hänvisning till LAS 
 • vid tidsbegränsad anställning: anställningens slutdag
 • vid provanställning: prövotidens längd eller andra villkor som gäller för att anställningen ska upphöra
 • Ingångslön, andra löneförmåner samt hur ofta lönen ska betalas ut. Det vanligaste är att lön betalas ut i form av månadslön eller timlön, men det finns i regel inget som hindrar att lönen är helt provisionsbaserad. Det finns inte heller någon lagreglering kring rörliga lönedelar (provision) men nedan har jag utvecklat vad som kan vara bra att tänka på vid provisionsbaserad lön. 
 • Normal arbetstid. Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
 • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal. Om du som arbetsgivare är bunden av ett kollektiv- eller hängavtal kan det även finnas ytterligare bestämmelser som du måste ta hänsyn till. Om det finns kollektivavtal som utgör en del av det personliga anställningsavtalet måste du informera den anställde om dess innehåll. 


Provisionslön 

Provisionslön innebär att hela eller delar av lönen är rörlig och kan variera beroende på den anställdes prestationer eller verksamhetens resultat. Det finns inga specifika lagregler kring rörlig lön utan vad som gäller avtalas direkt mellan dig som arbetsgivare och arbetstagaren (om medarbetaren är ansluten till kollektiv- eller hängavtal kan det finnas krav på någon form av grundlön). Eftersom invecklade provisionslönesystem kan medföra otydligheter och krångliga bevisfrågor är det viktigt att villkoren för provisionen och utbetalning är tydliggjorda i anställningsavtalet. 


I anställningsavtalet bör framgå hur mycket provision den anställde ska få, hur provisionen beräknas och hur ofta den ska betalas ut. Det ska även anges om provisionslönen är sjuklöne- och pensionsgrundande. Har du kollektivavtalsanslutna arbetstagare har dessa rätt att kräva att missade avsättningar betalas in i efterhand. Detta kan bli väldigt dyrt för företaget och det är alltså bra att redan från början ha koll på att avsättningar till pension bör göras.


Vidare räknas provisionslön i regel som sådan rörlig lön som är semesterlönegrundande. Semesterlönen på rörlig lön utgör enligt semesterlagen 12% av den totala rörliga ersättningen under intjänandeåret och den ska betalas ut i sin helhet under semesteråret. Arbetstagaren kan således inte spara semesterlönen till ett annat år.


Sammanfattning 

Vid en ny anställning bör ett skriftligt anställningsavtal med villkoren för anställningen upprättas så snart som möjligt. I LAS anges en rad uppgifter som måste lämnas skriftligen av arbetsgivaren, inklusive ingångslön, löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut. Det finns ingen specifik lagreglering kring provisionsbaserad lön, men för att undvika osäkerheter bör villkoren noggrant tydliggöras i anställningsavtalet. Provisionslön är semesterlönegrundande rörlig lön och kan även vara sjuklöne- och pensionsgrundande, vilket även bör framgå av avtalet. 


Behöver ni ytterligare hjälp med att upprätta eller kvalitetssäkra era anställningsavtal är ni välkomna att kontakta en av våra jurister på https://legalbuddy.com/kontakt . Nedan finner du också en checklista över vad som ska finnas med när du upprättar ett anställningsavtal samt en avtalsmall där du får hjälp att utforma ditt avtal genom att svara på ett antal automatiserade frågor.

Innan du skriver ett anställningsavtal - kolla vår checklista över villkor som bör vara med.

Skapa ett anställningsavtal för din personal. OBS gratistjänst


Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan