Fråga: Använda mingelbilder på vår hemsida utan samtycke
Vårt företag har vid ett event tagit mingelbilder som vi vill använda på vår hemsida. På bilderna förekommer både våra anställda och andra personer. Behöver vi inhämta ett samtycke från de personer som förekommer på bilderna innan vi publicerar dessa?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

 

För all personuppgiftsbehandling behöver den organisation som är personuppgiftsansvarig hitta en rättslig grund som stödjer behandlingen. Samtycke är i många fall inte en lämplig rättslig grund och ska användas med försiktighet.

 

För att ett samtycke ska vara giltigt så krävs att detta avges frivilligt. Anställda anses stå i beroendeställning till sin arbetsgivare och samtyckets frivillighet ifrågasätts därmed och bör av den anledningen inte användas i ett anställningsförhållande. Ni bör därför söka stöd i någon av de andra rättsliga grunderna, t.ex. sk. ”berättigat intresse” efter att ha gjort en intresseavvägning. Samma rättsliga grund bör också kunna tillämpas för de som inte är anställda även om det inte finns någon beroendeställningsproblematik i förhållande till dessa personer.

 

Tänk på att dokumentera er intresseavvägning för att visa att ni som personuppgiftsansvarig har ett större intresse av att publicera bilderna och att detta väger tyngre än de registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter.

 

Oavsett vilken rättslig grund som används så är den personuppgiftsansvarige skyldig att ge de registrerade (dvs. de personer som förekommer på bilderna) information om den tänkta behandlingen. Informationen ska om möjligt ges innan behandlingen påbörjas, vilket i detta fall skulle ha gjorts redan i anslutning till att personerna deltog på eventet, för att ge de som inte vill synas på bild möjligheten att avstå eller att vistas inom de områden där fotografering inte kommer att ske.   

 

Det är viktigt att ni så långt möjligt nu i efterhand ger de registrerade personer information om att deras personuppgifter behandlas, samt information om den tilltänkta publiceringen. Om ni har deltagarlistor för eventet så kan informationen ges genom ett utskick i god tid innan publiceringen sker. Om någon av de registrerade då invänder mot behandlingen så bör ni avstå från att publicera bilder på den aktuella personen. Har ni inte möjlighet att ge information innan publiceringen så avråder vi från att publicera bilderna utan att först avidentifiera personerna som förekommer på materialet.

 

Om ni behöver ytterligare rådgivning i frågor om GDPR, hjälp med lämplig informationstext eller dokumentation av er intresseavvägning så är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss. 

Skapa ett biträdesavtal när någon annan processar data för din räkning. OBS gratistjänst

Skapa ett biträdesavtal när du processar data för någon annans räkning. OBS gratistjänst

Få hjälp med ett GDPR-säkrat biträdesavtal för personuppgifter till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan