Fråga: Är avtalet giltigt med olika signeringsmetoder?
Hej, Följande sak har hänt: 1. Vi har skickat ett avtal för signering med docusign till Person A, B, C och D. 2. Person A, B och C har signerat med docusign. 3. Person D vill inte signera med docusign utan har tagit documentet från docusign, laddat upp det till scrive och signerat där. Person D har sedan skickat kopian till oss. 4. När ett document inte blir signerat i docusign blir det efter ett tag "void". Vad gäller? Frågan är om avtalet är giltigt även om det i docusign blir "void"?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för er fråga!


De centrala principerna inom svensk avtalsrätt är avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Det innebär att det står en part fritt att ingå avtal med en annan part, men att parterna också är bundna att hålla det som de avtalat om. Huvudregeln är alltså att ni har rätt att ingå avtal med vem ni vill, hur ni vill och när ni vill. Men för vissa typer av avtal finns det legala formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande, t.ex. skriftlighetskravet vid fastighetsköp, 4 kap. 1-2 §§ JB. De flesta avtal omfattas dock inte av legala formkrav och jag utgår i mitt svar från att avtalet i frågan inte gör det.


Hur sluts ett avtal?

Huvudregeln för att ett avtal ska uppstå är löftesprincipen. Enligt löftesprincipen kommer ena parten med ett anbud som den andra parten godkänner med en accept, 1 § avtalslagen. Varder part är bunden till det som utlovats och det förutsätter att löftet om anbud respektive accept är tillräckligt konkretiserat och samtidigt riktat mot en bestämd adressat. Dessutom måste alla parter vilja teckna samma avtal, dvs det får inte ske några ändringar i innehållet eller villkorstillägg som inte alla parter accepterar.


Ett avtal kan ingås på flera olika sätt. Att använda sig av ett IT-signeringsverktyg kan vara smidigt men det går likväl att ingå ett avtal via mail eller ett muntligt samtal. Fördelen med att använda ett IT-verktyg är att det är enkelt att bevisa att alla parter signerat avtalet. Det finns i svensk rätt inget generellt krav på att avtalsparterna måste signera avtalet på samma sätt.


Förslag på handlingsplan

Mitt råd till er är att se till att den signerade kopian ni fått från part D stämmer överens helt med det avtalet ni andra signerat. Om så skett har avtalsbundenhet uppstått eftersom alla parter har undertecknat avtalet. Att kontraktet betecknas som "void" på docusign är inte relevant i fråga om avtalet är bindande för alla fyra parter. Det är däremot enklare i bevishänseende att bevisa att alla parter ingått avtalet om signaturerna stod med på samma dokument, men det är inget rättsligt krav. Det viktigaste är alltså att avtalsinnehållet stämmer överens och att ni säkrar skriftliga bevis som visar att alla parter valt att ingå avtalet.


Hoppas svaret var till hjälp! Ni är varmt välkomna att höra av er om ytterligare frågor uppstår. 

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Skriv ett återförsäljaravtal för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan leverantör och återförsäljare.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan