Fråga: Är det bäst att välja skiljeförfarande eller allmän domstol i köpeavtal?
Hej Legalbuddy, Jag undrar när man bör använda skiljeförfarande jämfört med allmän domstol i avtal? vad är egentligen skillnaderna och vad är fördelar/nackdelar. Sitter med ett köp av medicinskt utrustning till ett kontraktsvärde om ca 300 000 kr - gör beloppet att det ena eller det andra är bäst?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.


Är det bäst att välja skiljeförfarande eller allmän domstol i köpeavtal?


Ett skiljeförfarande och en domstolsprocess i allmän domstol skiljer sig åt på flera punkter. Vid ingången av ett avtal är det därför nödvändigt att värdera vilka faktorer som är viktigast för företaget om en tvist uppstår. Faktorer att beakta är behovet av sekretess, av ett snabbt avgörande, av att påverka vem som avgör målet och vad processen i sig kan komma att kosta.


Skiljeförfarande regleras i Lagen om Skiljeförfarande och Rättegångsbalken. Lagen uppställer krav om rättssäkerhet som ett skiljeförfarande måste följa. En domstol kan pröva om rättssäkerhetskraven uppnåtts i en skiljeprocess om en part begär det. Vidare kan det i avtalet regleras om reglerna för ett visst skiljedomsinstitut ska tillämpas.


Ett skiljeförfarande är till skillnad från en domstolsprocess privat. Det innebär att uppgifterna i ett skiljeförfarande kan hållas hemliga. En dom vid svensk domstol lyder under offentlighetsprincipen, vilket innebär att vem som helst kan ta del av innehållet.


Något som kan vara en fördel med skiljeförfarande är att parterna själva väljer skiljenämnd. Det innebär att det kan finnas möjlighet för er att välja en skiljenämnd som är expert på köpeavtal i just er bransch. Skiljenämnden måste alltid vara opartisk och obunden.


Kostnaderna vid ett skiljeförfarande är generellt högre än vid en domstolsprocess. Vid ett skiljeförfarande ska parterna betala arvode till skiljenämnd, sekreterare och eventuell avgift till skiljedomsinstitut. En domstol tar inte betalt för tjänstemännens arbete.


Skiljeförfarande, särskilt förenklat skiljeförfarande, går generellt fortare än ett domstolsförfarande. Tvisten avgörs då av skiljenämnden och kan inte överklagas i sak. Vid domstolsförfarande kan domen komma att överklagas till en eller två instanser och en kostsam situation kan uppstå i väntan på dom.


Om en part inte är nöjd med utfallet i en skiljedom går den inte att överklaga domen i sak. Det går att väcka talan om ogiltighet eller upphävande av en skiljedom på formella grunder, om processen inte gått rätt till enligt 33-36 §§ Lagen om Skiljeförfarande.


Även om det finns en avtalad skiljeklausul kan tvisten komma att prövas i domstol om ingen av parterna motsätter sig det. Vidare kan en skiljeklausul under vissa omständigheter dömas ogiltig av en domstol om den bedöms vara oskälig. En sådan situation kan vara om en part har en betydligt starkare ekonomisk ställning än den andra, till exempel kan skiljeklausuler mellan näringsidkare och konsument komma att jämkas enligt 36 § Avtalslagen.


Sammanfattning

Det finns alltså för-och nackdelar med att använda skiljeförfarande istället för allmän domstol. Många gånger blir det kostnadsfrågan som får vägas mot intresset av sekretess och en snabb handläggning. Vid ett kontraktsvärde om 300 000 kr finns risk för att ett skiljeförfarande blir så dyrt att det påverkar incitamentet att driva en tvistemålsprocess. Se här för en uppskattning av vad en skiljedom kostar vid användning av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.


Behöver ni hjälp med att utreda er juridiska situation via ett telefonsamtal med en jurist boka ett möte, eller använd någon av våra tjänster.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Få hjälp att skapa professionella inköpsvillkor med hjälp av en erfaren affärsjurist

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan