Fråga: Är det okej att ha en konkurrensbegränsning på tre år i ett anställningsavtal?
Hej! Jag är idag anställd hos ett IT-konsultföretag men funderar på att starta eget. I mitt anställningsavtal står det att ”arbetstagaren får inte under en tid på tre år efter avslutad anställning hos X ta anställning hos eller på annat sätt bedriva konkurrerande verksamhet mot X kunder”. Tre år känns som att det är väldigt lång tid. Är det verkligen okej att ha en sån klausul i anställningsavtalet? Min arbetsgivare är ansluten till kollektivavtal.
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga!


Först och främst vill jag poängtera att det är en domstol som avgör en konkurrensklausuls giltighet utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Mitt svar är därför allmänt hållet. 


Konkurrensklausuler är ett vanligt verktyg som används för att skydda företagshemligheter och i ett arbetsrättsligt sammanhang innebär dessa klausuler ett förbud för den anställde att ta anställning i eller befatta sig med eller bedriva konkurrerande verksamhet. Gällande rätt ser dock restriktivt på användande av konkurrensklausuler i anställningsförhållanden. 


Tillgång till företagshemligheter

Första frågan som måste besvaras är huruvida din förra arbetsgivare är bunden av till kollektivavtal eller inte. Du nämner att arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal. Om din arbetsgivare är ansluten, via en bransch- eller arbetsgivarförbund, till Svenskt Näringsliv är arbetsgivaren skyldig att följa bestämmelserna i avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. I punkt 2.1 framgår att det ska föreligga en risk för arbetsgivaren att lida skada i konkurrenshänseende om företagshemligheter skulle röjas och användas i konkurrerande verksamhet, och att du som arbetstagare faktiskt får kännedom eller har tillgång till företagshemligheterna samt har möjlighet att använda dessa på ett sätt som skadar arbetsgivaren i konkurrenshänseende. Du måste alltså vara anställd i en roll som medför att du får faktisk tillgång till dessa uppgifter.


Skälighet

En konkurrensklausul måste också vara skälig. Vad gäller skälighetsbedömningen ska huvudsakligen två saker tas i beaktande. Den första är att bindningstiden inte får vara längre än den tid som motsvarar arbetsgivarens behov. I kollektivavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv framgår att en tidsgräns i vart fall inte bör överstiga 18 månader (men undantagsfall finns) (punkt 5.1). Det andra som ska beaktas är den ekonomiska ersättningen som utges för att du som arbetstagare är förhindrad att bedriva konkurrerande verksamhet (se punkt 5.2 hur ersättningen ska beräknas). I ditt fall låter det som att du inte ska få någon ersättning av din arbetsgivare. Detta tillsammans med tidsgränsen på 3 år skulle troligen innebära att en domstol skulle bedöma klausulen som oskälig.


Sammanfattningsvis krävs alltså att du som arbetstagare faktiskt ska ha möjlighet att utnyttja företagshemligheterna som finns i verksamheten, att klausulen är skälig i tid samt att du får korrekt ekonomisk ersättning som kompensation för den inkomstbegränsning som konkurrensklausulen medför. 


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Vi hjälper dig gärna att analysera avtalet. Du är varmt välkommen att höra av dig om vi kan hjälpa dig ytterligare.


Ha det fint!

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat VD-avtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan