Fråga: Är jag som suppleant i företaget personligen ansvarig om det går dåligt för företaget?
Hej, jag har blivit tillfrågad om jag kan vara suppleant i ett företag. Det verkar som en spännande möjlighet, men vad är det egentligen som gäller för mig som suppleant? Har jag samma skyldigheter som en ordinarie styrelseledamot? Kan jag personligen behöva betala ifall det skulle gå dåligt för företaget?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för din fråga!


En styrelsesuppleant har i uppgift att ersätta en ordinarie styrelseledamot som exempelvis inte kan närvara eller entledigas från sitt uppdrag. I bolagsordningen kan det finnas bestämmelser om vilken ordning styrelsesuppleanter ska inträda eller om de ska vara personliga ersättare till en viss styrelseledamot. För att kunna bli suppleant behöver man uppfylla samma krav som en styrelseledamot, något som går att läsa mer om på Bolagsverkets hemsida.


När en suppleant träder in i en ordinarie roll får suppleanten samma ställning som resten av styrelsen. Samma regler om eventuellt personligt eller solidariskt betalningsansvar gäller då även för suppleanten. Därför är det viktigt att som suppleant hålla sig informerad om vad som händer i företaget och hur resultaten för verksamheten faller ut, gärna redan innan det blir aktuellt att tjänstgöra i styrelsen. När suppleanten väl tillträtt som ordinarie styrelsemedlem kan denne inte längre vara passiv ifall det händer något negativt för bolaget. Ett sådant exempel där det finns en personligt ansvar för styrelseledamöter som inte aktivt agerar är om bolagets eget kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet.


Sammanfattningsvis bör du som suppleant hålla dig informerad om hur det går i företaget och vara beredd att tillträda som ordinarie ledamot. Det finns särskilda tillfällen där suppleanten kan bli personligt betalningsansvarig. I regel omfattar dock ansvaret endast de beslut och åtgärder som görs under den tiden suppleanten faktiskt tjänstgör i företaget. Eftersom du tror


Hoppas svaret gav vägledning. Hör gärna av dig med ytterligare frågor till oss på Legalbuddy eller boka ett gratis coachingmöte med en av våra experter inom bolagsrätt!

Dags att bilda bolag? Det är mycket att tänka på, men vi har sammanfattat de viktigaste sakerna för dig. 

Skapa ett kvalitetssäkrat bolagsstämmoprotokoll som dokumenterar de beslut som ni fattar på bolagsstämman.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan