Fråga: Återbetalning av aktieägartillskott - vad gäller?
Hej Legalbuddy, har en fråga om aktieägartillskott. Jag har som aktieägare lämnat aktieägartillskott till ett bolag som jag är delägare i och vill nu ha en återbetalning. Vad gäller?
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Det finns två typer av aktieägartillskott – villkorade eller ovillkorade. Ovillkorade kan inte återbetalas, däremot kan ett villkorat aktieägartillskott återbetalas. Vi utgår därför att det är fråga om ett villkorat aktieägartillskott i detta aktuella fall. Normalt anges det i tillskottshandlingen att tillskottsgivaren har rätt till återbetalning ur bolagets disponibla vinstmedel och om återbetalning kan ske med hänsyn till aktiebolagslagens regler. Det som åsyftas är aktiebolagens regler i kap 17 och 18. Återbetalning av villkorade aktieägartillskott ses nämligen som vinstutdelning i lagens mening. I dessa kapitel i aktiebolagslagen (ABL) regleras reglerna om värdeöverföringar från bolaget och vinstutdelning. Detta innebär att återbetalningen måste rymmas inom utdelningsbara vinstmedel enligt senast fastställda balansräkning och inte strida mot den så kallade försiktighetsregeln. Försiktighetsregeln i ABL 17:3 innebär att vinstutdelningen ska framstå som rimlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet samt att aktiebolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. En konsekvens av detta är att vinstutdelning och återbetalning av villkorade aktieägartillskott normalt beslutas på årsstämman, men kan också ske under löpande år efter beslut på extra bolagsstämma. 


För att betala tillbaka ett villkorat aktieägartillskott måste ovan angivna krav alltså vara uppfyllda. Dessutom behöver du ha majoritet för beslutet på bolagstämman. 


Hoppas detta ger dig vägledning. I annat fall är du välkommen att kontakta oss på Legalbuddy för ett rådgivningsmöte

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan