Fråga: Återbetalning av villkorat aktieägartillskott
Hej! Jag har tillfört mitt aktiebolag villkorat aktieägartillskott under corona-åren stötvis vid olika tillfällen. Detta året kommer jag gå med vinst igen, men inte med så pass mycket vinst att det täcker den totala summan av mitt villkorade aktieägartillskott, utan ungefär 1/3 av totalen. Måste jag vänta tills jag har gjort lika mycket vinst som jag har satt in totalt eller kan jag betala tillbaka mig själv stötvis precis så som jag sköt till företaget pengar under åren? Tack för denna fantastiska sida!
Legalbuddy svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan ges en redogörelse för förutsättningarna för när återbetalning av ett aktieägartillskott kan ske. 


Aktieägartillskott  

Att lämna ett aktieägartillskott innebär att en aktieägare skjuter till kapital till bolaget. Det passar när kapital behöver skjutas till i bolaget relativt snabbt och enkelt utan att ytterligare delägare tas in i bolaget. Tillskottet kan vara villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott. Ett ovillkorat tillskott är jämförbart med en gåva och aktieägaren har ingen rätt att få pengarna tillbaka. Ett villkorat aktieägartillskott innebär att ett avtal om återbetalning upprättas mellan aktieägaren som skjuter till kapitalet och bolaget eller övriga aktieägare. Oavsett om tillskottet är villkorat mot bolaget eller andra aktieägare så anses det skatterättsligt vara ett lån, vilket innebär att återbetalningen inte kommer att beskattas som vinstutdelning. Läs mer om aktieägartillskott här. 


Återbetalning av villkorat aktieägartillskott  

Återbetalning av villkorade aktieägartillskott faller under reglerna i 17 och 18 kap. ABL. För att kunna få tillbaka ett villkorat aktieägartillskott krävs det därför ett majoritetsbeslut om vinstutdelning, något som är förbehållet bolagsstämman (så länge du är majoritetsägare kan du dock genomdriva ett beslut om återbetalning av ditt villkorade aktieägartillskott under förutsättning att samtliga krav i ABL är uppfyllda).  

  

Att återbetalning av villkorade aktieägartillskott ses som en vinstutdelning i lagens mening innebär bl.a. att bolaget måste ha tillräckligt fritt eget kapital, att hänsyn måste tas till försiktighetsregeln och revisorsutlåtandet på stämman. Försiktighetsregeln 17 kap. 13 § ABL innebär att vinstutdelningen ska framstå som rimlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet samt att aktiebolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Dessutom får en återbetalning inte göras under det år då vinstmedlen skapas, utan först när ett fastställt årsbokslut med utdelningsbara vinstmedel är upp­rättat. Då anses det finnas utdelningsbara vinstmedel i bolaget. Det räcker därmed inte att de disponibla vinstmedlen redovisats i en balansräkning i en delårsrapport.  

En ytterligare sak att tänka på är att om det finns ett aktieägaravtal att det inte begränsar din möjlighet att besluta om återbetalning av aktieägartillskott. Det är ganska vanligt i ett sådant avtal att det finns regler om beslutsfattande i bolaget som kompletterar aktiebolagslagens regler.  


Förslag på handlingsplan  

Eftersom bolagets vinst för 2022 kan komma att täcka en delvis återbetalning av ditt aktieägartillskott behöver du vänta tills årsstämman 2023 innan vinsten som upparbetats år 2022 får delas ut. I tillägg till ovannämnda krav är det även av vikt att du upprättar en avräkningsnota för hur mycket som har återbetalats av aktieägartillskottet samt hur mycket som återstår att återbetala. Skapa en avräkningsnota i Legalbuddy Plus.  


Hoppas att detta besvarade din fråga. Vi har tidigare besvarat frågor om aktieägartillskott och t.ex. vad som är skillnaden mellan ett villkorat och ett ovillkorat aktieägartillskott. Om du behöver ta fram ett aktieägartillskott eller an avräkningsnota så finns mallarna i Legalbuddy Plus. Behöver du vidare hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett gratis coachingmöte. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa en avräkningsnota för aktier.

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan