Fråga: Återkallelse av F-skattesedel
Hög skatteskuld pga långt släpande inbetalningar då vi legat i tvist med f.d. redovisningsbyrå som höll vår bokföring gisslan. Nu återkallelse av f-skatt och givetvis påföljande hot om personligt betalningsansvar osv. Skulden har överlämnats till kronofogden. Skulden skulle kunna betalas på 4-5 månader utan problem, men SKV vill inte ge den tiden innan återkallelse av f-skatt sker. Önskar råd om alternativ och vägar framåt då bolaget har intäkter och avtal med kunder som betalar.
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Tyvärr besvarar vi inte frågor inom skatterätt, men kan ge generell vägledning. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en skatteexpert för vidare vägledning och kan hänvisa dig vidare.


När en skatteskuld har överlämnats till Kronofogden innebär det att Skatteverket har tagit det formella steget att driva in skulden. Detta steg kommer efter att påminnelser och krav har misslyckats med att säkerställa betalning. Läs mer på Skatteverkets hemsida.


Återkallelse av F-skattsedel

Skatteverket vidtar denna åtgärd när det finns allvarliga skäl, såsom obetalda skatteskulder. Återkallandet av F-skattsedel får konsekvenser för bolagets möjlighet att bedriva sin verksamhet, då det påverkar förmågan att fakturera och driva in intäkter på ett normalt sätt. Skatteverket kan avstå från att återkalla F-skatten om det finns särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara att Kronofogden har beviljat ett uppskov med betalning som är villkorat med en avbetalningsplan. Det förutsätter att den totala skatteskulden bli betald inom rimlig tid, normalt inom ett år. Det framgår inte av din fråga om en prövning för särskilda skäl genomförts, men det ska framgå av Skatteverkets beslut att en sådan prövning gjorts. Prövningen ska göras även om du inte särskilt begärt det. Läs mer här.


Handlingsplan

  1. Betalningsplan med Kronofogden: Eftersom skulden redan har överlämnats till Kronofogden, kan det vara möjligt att förhandla fram en betalningsplan med KFM genom att visa att ni kan betala av skulden snarast eller inom ett år.
  2. Översyn av Bolagets Ekonomi: Vidare bör ni se över bolagets ekonomi i syfte att stärka bolagets likviditet på kort sikt. Detta kan inkludera att omförhandla avtal med leverantörer eller snabba på kundbetalningar.
  3. Eventuellt kontakta Skatteverket: Det kan vara möjligt att lämna in en formell överklagan mot beslutet att återkalla F-skattsedeln eller begära omprövning.
  4. Rådgivning obeståndsexpert: Med tanke på risken för personligt betalningsansvar, rekommenderar vi att snarast rådfråga en skatte- och/eller obeståndsexpert.


Hoppas svaret gav vägledning och vill du komma i kontakt med en obeståndsexpert kan vi hänvisa dig vidare - kontakta oss.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan