Fråga: Avdragsrätt för mervärdesskatt
Vi ämnar installera laddboxar i våra fastigheter. Om vi debitera våra hyresgäster för parkeringsplatsen samt förbrukning, lägger moms på fakturan oavsett om hyresgästen är en kommersiell aktör eller bostadshyresgäst, kan vi då lyfta all ingående moms på installationen? I våra fullt ut momspliktiga fastigheter är det inte en fråga men berör våra fastigheter med blanda momssats samt fastigheter utan avdragsrätt.
Legalbuddy svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Tyvärr ligger skatterätt inbegripet mervärdesskattefrågor utanför vårt affärsjuridiska expertområde i nuläget. Nedan följer dock en mer generell vägledning som inte är avsedd att ligga till grund för beslut som kan få ekonomisk betydelse. Ni behöver i detta fall stämma av frågan med en skatteexpert.


Ett företag som bedriver momspliktig verksamhet har rätt till avdrag för den ingående moms som hänför sig till förvärv i verksamheten, 8 kap. 3 § ML. Avdragsrätt föreligger om de ingående transaktionerna har ett direkt och omedelbart samband med skattepliktig omsättning. Omvänt saknas avdragsrätt om det föreligger ett direkt och omedelbart samband mellan den ingående transaktionen och en skattefri utgående transaktion. Momsen som betalas in till staten ska därmed motsvara det egna mervärdet som ditt företag fått.


För fastigheter med blandad momssats som delvis omfattas av frivillig skattskyldighet kan avdrag göras enligt vissa fördelningsnycklar. En fördelning av ingående skatt som avser fastighetskostnader bör enligt Skatteverkets uppfattning som huvudregel göras med yta som utgångspunkt för fördelningen. Det finns emellertid en möjlighet att för nya installationer, vilket laddboxar skulle kunna vara, delvis få avdrag för ingående momsen. Detta kan ske proportionellt till hur produktionskostnaden för lokaler som som omfattas av den frivilliga skattskyldigheten förhåller sig till övriga delar av fastigheten. Det tycks alltså finnas skäl för att yrka på avdrag för i vart fall en proportionell fördelning av momsen för laddbox-installationerna. För de fastigheter som inte omfattas alls av frivillig skattskyldighet finns följaktligen heller någon avdragsrätt för installationskostnaderna.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan