Fråga: Kan en minoritetsägare bli avsatt som styrelseledamot?
Hej! Jag äger 43 % av ett bolag och vi är 2 ägare i bolaget utan några avtal. Min partner vill slänga ut mig från styrelsen, har han rätt att göra det?
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vilka regler som tillämpas och hur du går vidare i din situation.


En styrelseledamot utses som utgångspunkt av bolagsstämman och sitter i styrelsen under en bestämd mandatperiod (8:13 och 8:8 ABL). En styrelseledamot kan däremot under vissa förutsättningar avgå i förtid. Om en delägare vill avsätta en styrelseledamot så fordras ett stämmobeslut, om inte annat framgår av bolagsordningen. Ett sådant beslut får då fattas genom att kalla till bolagsstämma. Det är som utgångspunkt styrelsen som fattar beslut om en sådan kallelse (7:17 ABL). Däremot har alla aktieägare som innehar mer än 10 % av aktierna rätt att begära att styrelsen kallar till extra stämma (7:13 ABL).


För beslut om att avsätta en styrelseledamot krävs enkel majoritet (mer än 50 % av rösterna) enligt 7:41 ABL. Det är däremot, genom ändring i bolagsordningen, möjligt att istället föreskriva ett krav kvalificerad majoritet – vilket i din situation skulle innebära att möjligheten att avsätta dig som styrelseledamot inte längre är möjlig. Ni som delägare kan även träffa ett aktieägaravtal som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter ni har gentemot varandra. Däremot framgår det av frågan att något sådant avtal inte har träffats mellan er.


Sammantaget

Om ni inte har föreskrivit något annat i bolagsordningen och inte heller träffat något aktieägaravtal har en delägare som äger mer än 50 % av aktierna möjlighet att avsätta den andra delägaren från styrelsen.

Hoppas detta besvarade din fråga. Om du är i behov av juridisk rådgivning är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy och boka in ett gratis coachingmöte med en av våra jurister. Vi tillhandahåller även kvalitetssäkrade mallar för aktieägaravtal i Legalbuddy Plus.

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan