Fråga: Begreppet likvärdig i lagen om offentlig upphandling
I LOU kap 9, paragraf 4 som handlar om hänvisning till svensk och internationella standarder står att hänvisning skall i första hand ske till befintliga standarder eller likvärdiga. Vad avses med likvärdig?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Ett utförligt svar eller rådgivning i det specifika fallet inom upphandlingsrätt kräver expertrådgivning.

 

Generellt kan dock sägas att formuleringen ”eller likvärdig” grundar sig på principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. Innehållet i LOU styrs till stor del av EU-direktiv. Att behandla alla anbudsgivare i en upphandlingsprocess jämlikt är viktigt för att inte hindra den fria marknaden inom EU. Tillägget ”eller likvärdig” möjliggör alltså att varor, materiel, produkter eller processer som utformats med en annan standard än den efterfrågade också kan accepteras om dessa är likvärdiga. Det är anbudsgivaren som har bevisbördan för att kravet (avseende ”likvärdig”) uppfyllts och kan t.ex. genom en rapport visa att kravet på likvärdighet är uppfyllt.

 

Om du önskar mer vägledning, kontakta gärna några av våra experter inom upphandlingsområdet. Du gör det enklast genom att boka ett gratis coachingmöte här.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skriv sekretessavtal på engelska, vid utbyte av hemlig information när du ska t.ex. inleda ett samarbete.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan