Fråga: Övertagande av löneutrymme vid gåva av fåmansbolag
Kan man "gåva" sitt FÅAB ink K10 till vem som helt eller enbart till en närstående? Om det enbart är en närstående, vem anses då vara närstående?
Legalbuddy svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Tyvärr ligger skatterätt utanför vårt affärsjuridiska expertområde i nuläget. Nedan följer en mer generell vägledning som inte är avsedd att ligga till grund för beslut av ekonomisk betydelse, utan att först stämt av med en skatteexpert.


Jag uppfattar det som att du avser en gåvoöverlåtelse av aktierna i ett s.k. fåmansbolag och fråga om gränsbeloppet (det utdelningsutrymme som beskattas som inkomst av kapital) följer med till gåvomottagaren. Enligt 57 kap 14 § inkomstskattelagen får en gåvomottagare oavsett om denne är närstående eller inte överta det sparade utdelningsutrymmet i aktiebolaget. Är det en andel av aktierna som överlåts får endast den del av utdelningsutrymmet som hör till andelarna övertas.


Gåvomottagaren redovisar i K10 (för överlåtelseåret) samma gränsbelopp som gåvogivaren skulle ha gjort om denne ägt aktierna. Under "Övriga upplysningar" i inkomstdeklarationerna behöver information om att andelarna givits bort och till vem/från vem anges.


Värt att nämna i detta sammanhang är att en gåva till en anställd kan bedömas som lön istället för gåva. Gåvoavsikten blir ifrågasatt, om det egentligen rör sig om ersättning för arbete, snarare än gåva. 


Lycka till!

Skriv ett aktieöverlåtelseavtal för att reglerar rättigheter och skyldigheter vid köp av aktier.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

AvtalsAutomaten hjälper dig att skapa ett eget sekretessavtal. OBS gratistjänst.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan