Fråga: Behöver tredje part samtycke för att skicka ut en SMS-bekräftelse till kunden?
Ponera att en patient inom sjukvård ringer in för att avboka sin besökstid via telefonsvarare och avbokningen hanteras digitalt av en tredje part som skickar bekräftelse på avbokningen via SMS. Behöver man då i flödet i telefonsvararen be om samtycke till att skicka ut en SMS-bekräftelse i samband med att patienten anger sitt telefonnummer?
Legalbuddy svarar

Hej!


Tack för att ni vänder er till LegalBuddy med er fråga som berör hanteringen av personliga uppgifter. Enligt GDPR får behandling av personuppgifter endast ske med stöd av en rättslig grund. Samtycke är en av dessa grunder men i det här fallet är det inte lämpligt att stödja sig på eftersom det bland annat måste finnas ett jämbördigt förhållande mellan parterna och ett alternativ att inte samtycka. Visserligen kräver SMS-utskick som sker i marknadsföringssyfte samtycke, men i det här fallet rör det sig om en bekräftelse på att ett avtalsförhållande upphört, det vill säga att läkarbesöket avbokats.


En mer lämplig rättslig grund enligt GDPR är själva avtalet som vårdgivaren redan har med patienten. Enligt det avtalet behöver det framgå att vårdgivaren har en tredje part som är personuppgiftsbiträde och därmed agerar å vårdgivarens vägnar. Därutöver ska det finnas ett biträdesavtal mellan vårdgivaren och den tredje parten eftersom det finns en extern part som hanterar personuppgifter åt vårdgivaren.


Sammanfattningsvis är svaret på er fråga nej, avtalet är en tillräcklig grund för att skicka SMS-bekräftelsen. Den tredje parten bör inte be patienten om något samtycke vid avbokningen eftersom personuppgiftshanteringen sker med stöd av avtalet. Hoppas svaret gav er vägledning. Ni är välkomna att höra av er med ytterligare frågor till oss på LegalBuddy!

Få hjälp med ett GDPR-säkrat biträdesavtal för personuppgifter till fast pris

Kickstarta ditt GDPR-arbete med ett fastpris-paket med viktiga dokument och rådgivning.

Få hjälp med ett GDPR-säkrat biträdesavtal för personuppgifter till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan