Fråga: Beskattning vid betalning i form av produkter
Hej! Jag har en fråga kopplat till företag som arbetar inom branschen sociala medier. Vad gäller skatterättsligt när ett företag gör samarbeten och får betalt i form av produkter? Måste man alltid skatta på produkterna? Ska man skatta på marknadsvärdet eller företagets inköpsvärde?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga! När ett företag gör samarbeten och får betalt i form av produkter är huvudregeln att företaget ska betala skatt för marknadsvärdet på produkten. Nedan följer en utveckling av svaret på dina frågor.

 

I inkomstskattelagen (IL) 1 kap 3 § stadgas att juridiska personer ska betala statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet.

 

I inkomstslaget näringsverksamhet ska enligt IL samtliga inkomster, kapitalvinster, avkastningar för tillgångar och ersättningar för varor, tjänster och inventarier tas upp som intäkter. Avseende inkomster av annan form än pengar, så som till exempel vid betalning i from av produkter, anges vidare att dessa inkomster som huvudregel ska värderas till marknadsvärdet.

 

När ett företag gör samarbeten och får betalt i form av produkter gäller alltså att:

1. Produkter som du får som betalning istället för pengar ses som ersättning och ska tas upp som intäkter. Beskattningen sker sedan på företagets totala vinst


2. Ja, man måste ta upp produkter som man får som ersättning för genomfört samarbete till beskattning. Det finns vissa undantag för t.ex. gåvor, men det förutsätter att ingen motprestation genomförts. Vidare kan det vara bra att komma ihåg att du får göra avdrag för de kostnader som du har haft för att kunna förvärva inkomsten.


3. Produkterna ska värderas till sitt marknadsvärde.


Om du önskar ytterligare hjälp med detta eller är i behov av annan juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta någon av våra jurister på https://legalbuddy.com/kontakt.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa försäljningsvillkor för dina produkter och tjänster med hjälp av en erfaren affärsjurist till fast pris

Dags att bilda bolag? Det är mycket att tänka på, men vi har sammanfattat de viktigaste sakerna för dig. 

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan