Fråga: Bestrida faktura
Hej, Jag har en företagskund som bestridit en faktura, trots att ett avtal finns i botten. Jag behöver lite vägledning vilka vägar som finns att tillgå. Mvh
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du kontaktar oss med din fråga! Nedan ges en generell redogörelse för hur ni kan hantera bestridande av er faktura.


Allmänt om betalningsuppmaning

En betalningsuppmaning är en formell anmodan att betala en skuld. Det är ett avgörande steg att vidta om en kund inte betalar sin faktura i tid. Det finns specifika formkrav för hur en betalningsuppmaning ska vara utformad för att ha juridisk verkan, och en korrekt utformad uppmaning ökar även chansen att få betalt. Uppmaningen bör tydligt ange vilken faktura det gäller, beloppet som ska betalas och orsaken till betalningskravet. Det är också rekommenderat att bifoga kopior av relevanta dokument, såsom fakturan och eventuella påminnelser.


I Legalbuddy Plus finns en mall för detta - Betalningsuppmaning.


Tvistig vs otvistig fordran

När en kund bestrider en faktura är det viktigt att först klargöra orsaken. Det kan röra sig om kvaliteten på det utförda arbetet, förseningar eller andra anledningar till missnöje. En fordran anses vara "tvistig" om det finns oenighet om den underliggande tjänsten eller produkten levererats som avtalat. Om båda parter är överens om att tjänsten eller produkten levererats enligt avtal, men betalning ändå uteblir, anses fordran vara otvistig. Ni bör inledningsvis undersöka varför kunden bestrider fakturan.


Ansökan om betalningsföreläggande

Om kunden inte betalar trots en korrekt utformad betalningsuppmaning, och tvisten inte kan lösas, kan nästa steg vara att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, till exempel via Kronofogdens hemsida. Det är viktigt att ha en tydlig och förfallen fordran mot kunden. Efter att ansökan har lämnats in och om den accepteras, skickas ett brev med betalningsföreläggande till den skuldsatte. Motpartens svar på detta föreläggande kan variera, och om det föreligger oenighet om den underliggande tjänsten/produkten kan ärendet behöva tas vidare till domstol för ett förenklat tvistemål.


Förenklat tvistemål

För mindre fordringar, specifikt de som understiger ett halvt prisbasbelopp (28 650 kr för år 2024), kan ett förenklat tvistemålsförfarande vara lämpligt. Detta förfarande är avsett att vara snabbare och mindre kostsamt än vanliga rättegångar.


Sammanfattningsvis, efter att ni har undersökt varför kunden inte betalat och skickat en juridiskt korrekt betalningsuppmaning, kan ni ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Betalar kunden inte och bestrider fakturan, kan ni väcka talan i tingsrätten. Understiger fordran ett halvt prisbasbelopp kan det ske genom ett så kallat förenklat förfarande. Hoppas detta besvarade er fråga! Önskar ni vidare vägledning är ni varmt välkomna att boka ett kostnadsfritt coachingmöte nedan.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa en kravbrev till någon som inte betalat en vara eller tjänst.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan