Fråga: Blogginlägg skrivna av tidigare anställd - publicering och äganderätt
Vi har bloggsidor på vår hemsida och funderar på hur vi ska hantera blogginlägg när personer slutar. Blogginläggen är ofta starkt kopplade till personen som skrivit dem. Blogginlägg avpubliceras i dagsläget samtidigt som en personsida avpubliceras vilket sker automatiskt 2 veckor efter avslutad anställning. Vem äger själva blogginlägget – är det vi som arbetsgivare eller är det medarbetaren som inom ramen för sin tjänst har producerat texten? Har vi rätt att spara texten och publicera den på nytt i någon annans namn, eller om det är två medarbetare som gemensamt författat texten, har vi då rätt att publicera texten under endast den ena medarbetarens namn?
Legalbuddy svarar

Tack för din fråga!

 

Det här gäller främst en fråga om upphovsrätt, men även GDPR. 

 

Upphovsrätten

 

Upphovsrätten indelas i två delar – en ideell rätt och en ekonomisk rätt. 

 

Det är alltid medarbetaren som skrivit texten till blogginlägget som är upphovsman och som har den ideella upphovsrätten till texten. Den ideella upphovsrätten tillfaller automatiskt upphovsmannen och innebär främst att denne alltid har rätt att bli omnämnd när det upphovsrättsligt skyddade verket – i detta fall texten – används. Ni får alltså inte låta någon annan eller endast en av flera upphovsmän publicera texten utan att omnämna den övriga upphovsmän, då detta är intrång i den ideella upphovsrätten. 

 

Den ekonomiska upphovsrätten (dvs. förfoganderätten) tillfaller dock arbetsgivaren eftersom detta görs som en del av den anställdes arbetsuppgifter. Detta bör vara reglerat i anställningsavtalet eller genom kollektivavtalet. Säkerställ dock att så är fallet. Om inte så kan det regleras i ett separat avtal där medarbetaren överlåter den ekonomiska rätten till arbetsgivaren. Tänk dock på att namnge samtliga upphovsmän då de – trots att den ekonomiska rätten överlåtits – fortfarande innehar den ideella upphovsrätten till verket.

 

GDPR

I detta sammanhang blir också GDPR relevant eftersom ni publicerar medarbetarens namn på internet i anslutning till texten. För detta måste ni bl.a. se till att ni har rett ut vilken rättslig grund ni har för behandlingen, att medarbetaren får information om behandlingen, ha koll på era gallringsfrister, tillse att behandlingen omfattas av ert register över personuppgiftsbehandlingar, etc.

 

Välkomna att kontakta oss om ni behöver ytterligare rådgivning avseende detta.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att analysera hur dina immateriella tillgångar (IPR) kan skyddas.

Hur skyddar ni bolagets immateriella värden? Kolla vår checklista.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan