Fråga: Bosättningskravet och Brexit
Brexit runt hörnet Enligt aktiebolagslagen skall minst 50% av styrelsens medlemmar vara bosatta inom ESS. Hur påverkar detta svenska bolag som har engelska medborgare bosatta i England som enda styrelseledamöter av att England ev. lämnar EU/EES? Finns det några övergångsregler? Vad händer om man inte lyckas ändra sin styrelse så att lagens krav uppfylls i tid inför årsskiftet 20/21?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller för svenska bolag i fråga om bosättningskravet efter att England lämnat EES den 1 januari 2021.


Bosättningskravet

I Aktiebolagslagen finns, såsom identifierat i frågan, krav på att vissa företrädare i svenska bolag ska vara bosatta inom EES. Dessa regler gäller för minst 50% av bolagets styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktörer samt minst en särskild firmatecknare om någon sådan finns utsedd. Vid bedömningen av var en företrädare är bosatt utgår Bolagsverket från den address som är registrerad eller som företaget anmält.


Bosättningskravet & Brexit

Den 1 februari 2020 lämnade Storbritannien EU och samtidigt inleddes en övergångsperiod som bland annat inneburit att Storbritannien har varit fortsatt knutet till EES. Den 31 december 2020 löper denna övergångsperiod ut och från och med den 1 januari 2021 kommer Storbritannien inte längre vara en del av EU eller EES.


Detta innebär att alla företrädare för ett bolag som är bosatta i Storbritannien, från och med den 1 januari 2021, kommer anses vara bosatta utanför EES-området. En bolagsstyrelse som efter detta datum har fler än 50% av sina ledamöter bosatta i Storbritannien uppfyller inte lagens bosättningskrav.


För att åtgärda detta finns två alternativ, antingen välja nya företrädare eller ansöka om dispens. Val av nya företrädare ska ske på stämman och anmälas till Bolagsverket. Vid nyval behöver lagens krav på att minst 50 % av styrelseledamöterna är bosatta inom EES vara uppfyllt. Dispens från bosättningskravet med anledning av Brexit kan sökas via bolagsverkets blankett 814B, som kommer att finnas fortsatt tillgänglig en tid efter 1 januari 2021. Åtgärder bör vidtas så snart som möjligt, i och med att de nya reglerna börjar gälla vid årsskiftet. Från och med detta kommer Bolagsverket att registrera en anmärkning i registret ifall lagens krav på bosättning inte är uppfyllda.


Sammanfattning och handlingsplan & rekommendation

Storbritannien lämnar EU/EES helt den 1 januari 2021. Från och med det datumet räknas företrädare - inklusive styrelseledamöter - för svenska bolag som är bosatta i Storbritannien som bosatta utanför EES. För att uppfylla lagens bosättningskrav behöver bolag som fortfarande efter detta har företrädare i Storbritannien välja nya företrädare eller ansöka om dispens hos Bolagsverket. Misslyckas ett bolag att ändra sin styrelse i tid inför årsskiftet 2021 kommer detta att registreras av Bolagsverket.


Min rekommendation är att ni så snart som möjligt ser över ifall ert bolag uppfyller lagens bosättningskrav och om så inte är fallet, att åtgärder vidtas snarast. Önskas ytterligare hjälp med detta är ni välkomna att boka en tid hos någon av våra jurister på https://legalbuddy.com/kontakt.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat VD-avtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan