Fråga: Dålig luftkvalitét i lokal - vad har hyresvärden för skyldigheter?
Jag hyr en kontorslokal sedan i somras. Efter att jag fått ihållande hosta samt upplevt dålig lukt i lokalen tog jag dit min Dyson luftrenare, den visar att luftkvalitén är mycket dålig på grund av mycket partiklar i luften. När jag säger att luften är mycket dålig så är det enligt skalan i Dysons app. Jag undrar nu vad jag har rätt att kräva av min hyresvärd. Om de ska åtgärda detta, har jag rätt till ersättningslokal, avdrag på hyran eller kanske till och med häva hyresavtalet? Om det här har inneburit negativa effekter på min hälsa, har jag då rätt till skadestånd? Jag vill veta vad jag har för rättigheter inför min kontakt med hyresvärden, det står inte något om inomhusmiljö i mitt hyresavtal men det framgår att jag hyr lokalen för att använda som kontor.
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Din fråga gäller problem med inomhusmiljön, dålig luftkvalitet, i en hyreslokal.


I enlighet med Jordabalken (12 kap. JB) har hyresvärden ett ansvar att tillhandahålla en lokal som är i ett skick som är förenligt med avtalet och som möjliggör dess avsedda användning, d.v.s att lokalen är i ett brukbart skick. Det innebär att lokalen ska vara lämplig för att användas som kontor utan att medföra hälsorisker för de som vistas där. Du nämner att luftkvalitén är dålig enligt den luftrenare du satt dit, men det framgår inte om hyresvärden har undersökt luftkvaliteten. Därmed bör du i första hand kräva att hyresvärden undersöker och eventuellt åtgärdar problemen. På Folkhälsomyndigheten finns en vägledning om luftkvalitet som ni kan se över och ta vägledning i. Det gäller förvisso olika standarder för offentlig miljö men det kan ge viss vägledning inför kommunikation med hyresvärden.


De åtgärder du har rätt till är främst att hyresvärden avhjälper problemen. Om det krävs ombyggnation för att åtgärda kan du eventuellt förhandla dig till en ersättningslokal eller avdrag på hyran under den tiden. Om det är möjligt beror på hur avtalet mellan er är skrivet och hur allvarliga problem det är. Endast i mer extrema fall, där problemet inte kan åtgärdas inom skälig tid eller om det upprepat påverkar din möjlighet att använda lokalen, kan du ha rätt att häva hyresavtalet.


Sammanfattningsvis, det första steget är att skriftligen informera hyresvärden om problemet och begära att det åtgärdar den dåliga luftkvaliteten. Om problemet kvarstår eller om hyresvärden inte vidtar åtgärder, kan det vara lämpligt att se över alternativen att få nedsatt hyra eller ersättningslokal. Hoppas detta besvarade din fråga och önskar du vidare vägledning kan du kontakta oss för att kostnadsfritt coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan