Fråga: Delägare vill bli utköpt ur nystartat företag – vad bör man tänka på?
Vi är 4 personer som är delägare i ett ab som grundades för cirka 12 månader sedan. Vi har delat på aktiekapitalet samt har ett jämt fördelat aktieägartillskott i företaget. Fram till idag har vi inte haft några intäkter utan fokuserat på att utveckla vår produkt. Produkten är nu färdig och skall lanseras samtidigt som en av de fyra ägarna bestämt sig för att hoppa av på grund av tidsbrist och personliga skäl. Denna delägare vill ha tillbaka sitt aktieägartillskott samt hans del av aktiekapitalet. Företaget har ingen kassa för detta och de andra delägarna har ingen förmåga/vilja att tillföra mer pengar i bolaget (köpa ut ägaren med privata medel). Det finns inga överenskommelser om hur en sådan situation skall hanteras inom bolaget. Delägaren kräver att vi betalar ut honom (med privata medel) inom 5 veckor. Vad gäller i detta fallet? Kan vi ignorera kraven och återbetala honom när företaget har genererat intäkter samt har han då rätt till att kräva en extra summa för tiden han lagt ner i bolaget?
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att ni vänder er till Legalbuddy med er fråga. Nedan kommer en redogörelse för vilka regler som måste beaktas och hur ni kan gå vidare i er situation.


Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen innehåller inte några bestämmelser som reglerar situationen när en delägare vill lämna bolaget. Detta brukar istället regleras genom ett aktieägaravtal som ingås mellan delägarna. Av frågan framgår emellertid att det inte finns något giltigt aktieägaravtal som stipulerar någon rätt att bli utköpt/köpa ut annan.


Har en delägare rätt att begära att bli utköpt?

Det är möjligt att genom ett aktieägaravtal reglera under vilka förutsättningar en aktieägare har rätt att begära att bli utköpt. Likaledes kan aktieägaravtalet innehålla bestämmelser som ger resterande aktieägare rätt att köpa ut en annan delägare vid exempelvis passivitet. Däremot följer inte några sådana rättigheter av aktiebolagslagen. En delägare har således inte utan särskild överenskommelse rätt att bli utköpt ur bolaget. Det enda undantaget framgår av 22 kap. 1 § aktiebolagslagen som ger en majoritetsägare rätt att tvångsvis förvärva minoritetsaktier om majoritetsägaren innehar mer än 90 % av aktierna. Med hänvisning till samma paragraf har även en minoritetsägare rätt att begära att bli inlöst.


Det finns inte heller några skyldigheter för en aktieägare att vara aktiv i bolaget enligt aktiebolagslagen. Det är däremot sällan önskvärt att ha en delägare som är passiv i ett nystartat bolag. Om aktieägaren endast innehar en minoritet av aktierna har däremot denne begränsade möjligheter att varken åstadkomma eller förhindra några beslut. Utan ett mer betydande innehav kommer inte delägaren kunna utöva någon större makt i bolaget.


Något annat som kan vara bra att ha i åtanke är att delägaren har rätt att sälja aktierna till utomstående om ni varken har reglerat något annat i aktieägaravtal eller i bolagsordningen.


Rätt att begära att få aktieägartillskott utbetalt?

Svaret är delvis beroende av om det är ett ovillkorat eller villkorat aktieägartillskott. Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas till bolaget utan något förbehåll om att få tillskottet återbetalt. Har ni lämnat ovillkorade aktieägartillskott till bolaget har ni således inte någon rätt att få beloppet återbetalt. Är det däremot ett villkorat aktieägartillskott lämnas tillskottet med förbehåll om att bolagets aktieägare på en framtida bolagsstämma ska betala tillbaka beloppet när vissa förutsättningar uppfylls. Vanligen ska aktieägartillskottet återbetalas när bolaget fått en god och stabil ekonomi.


Har delägaren rätt till ytterligare betalning återbetalning sker först senare?

Eftersom det inte finns några aktiebolagsrättsliga bestämmelser som anger hur priset ska beräknas vid en försäljning av aktierna fordras att ni på avtalsrättslig väg kommer överens om ett pris. Om företaget börjar gå bättre och få en god ekonomi är det möjligt att delägaren vill få mer betalt för sina aktier än tidigare. Aktieägaren har däremot, likt i dagsläget, varken rätt att bli utköpt eller rätt till något särskilt belopp.


Hoppas detta besvarade er fråga. Vi rekommenderar att ni upprättar ett aktieägaravtal mellan er för att undvika framtida tvister. Behöver ni hjälp med att utforma ett sådant avtal är ni varmt välkomna att höra av er till oss genom ett boka in ett gratis coachingmöte med en av våra jurister. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan