Fråga: Digital bolagsstämma - hur går vi tillväga?
Hej, vi vill börja hålla stämmor, både årsstämmor och extrastämmor, helt digitalt. Vi har hört att det är lagligt nu men kräver en ändring av bolagsordningen. - Stämmer det att det nu är tillåtet? - Om ja, hur ska det formuleras i kallelsen till årsstämma samt i Bolagsordningen?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Det är nu tillåtet med helt digitala bolagsstämmor men förutsatt att ett tillägg görs i bolagsordningen och stämman röstar igenom det samt anmäler ändringen till Bolagsverket.


Steg 1 - uppdatera bolagsordningen

För att erbjuda möjligheten till digitala bolagsstämmor, inklusive årsstämmor och extrastämmor, är det inledningsvis nödvändigt att anpassa bolagsordningen. En tydlig formulering om att bolagsstämmor kan hållas digitalt måste införlivas, t.ex:


Rubrik: "Form för bolagsstämma"

Text: "Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.""

Tips! Ta fram en bolagsordning i Legalbuddy genom att besvara ett antal frågor.


Steg 2- anta den nya bolagsordningen

Detta steg kräver att en uppdaterad version av bolagsordningen antas av bolagsstämman, där minst två tredjedelar av de röstande aktieägarna stöder ändringen.

Det finns två sätt att genomföra detta beslut på:

  • Genom en fysisk bolagsstämma där ändringen förs till omröstning. Tips: passa på att genomföra ändringen på årsstämman - bifoga beslutsunderlag till kallelsen med förslag att möjliggöra för digitala bolagsstämmor. Inkludera texten nedan till beslutsförslaget. Notera att kallelse ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. I bolagsordningen kan det regleras att kallelse får utfärdas senare, dock senast två veckor före bolagsstämman.
  • Via ett per capsulam-beslut, vilket innebär att aktieägarna undertecknar stämmoprotokollet en efter en, ofta genom digital signering (testa Legalbuddys e-signering).


Steg 3 - anmäl bolagsordningsändringen till Bolagsverket

När bolagsordningen har uppdaterats och ändringen antagits, är det viktigt att en ändringsanmälan 817, tillsammans med den nya bolagsordningen och protokollet från stämman där ändringen godkändes, skickas in till Bolagsverket.


Sammanfattningsvis, för att övergå till helt digitala stämmor krävs en anpassning av bolagsordningen, godkännande från bolagsstämman och anmälan till Bolagsverket. Använd nedan text till förslag till beslut och bifoga till kallelsen. Önskar du vidare vägledning är du varmt välkommen att boka ett kostnadsfritt coachingmöte.


Förslag till beslut om ändring av bolagsordning i syfte att möjliggöra helt digitala stämmor

I syfte att möjliggöra för helt digitala stämmor föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om nedanstående ändringar i bolagsordningen


Ny punkt:

Form för bolagsstämma

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt."


Få hjälp med att utforma en bolagsordning till ett privat aktiebolag (på svenska).

Skapa ett kvalitetssäkrat bolagsstämmoprotokoll som dokumenterar de beslut som ni fattar på bolagsstämman.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan