Fråga: En av tre styrelseledamöter avgår - måste styrelsen eller VD göra något?
Hej, vi har haft tre ledamöter i vår styrelse. En som varit extern (ej anställd i bolaget) har begärt eget utträde ur styrelsen. Min fråga är, behöver jag som VD göra något?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller när en styrelseledamot begär eget utträde ur styrelsen.


När en styrelseledamot önskar avgå från sitt uppdrag i styrelsen så ska denne anmäla det till styrelsen, som då direkt ska anmäla avgången till Bolagsverket som registrerar det. Att den avgående styrelseledamoten är extern har ingen betydelse i denna bedömning. Det är alltså styrelsen som måste anmäla avgången till Bolagsverket, till exempel genom att logga in på Bolagsverket eller använda blanketten "Egen avgång ur styrelsen" som du hittar här. Om den som avgår vill det kan denne själv anmäla det, läs mer här.


Det finns krav på minsta antalet styrelseledamöter enligt aktiebolagslagen. Till att börja med stadgar aktiebolagslagen att det ska finnas minst en styrelseledamot i aktiebolag och om det är färre än 3 styrelseledamöter, vilket det blir i ert fall, så måste det dessutom finnas minst en styrelsesuppleant. Om styrelsen behöver göra något mer beror alltså på om ni har utsett suppleanter eller inte. Om ni har en suppleant kan en av dem träda in i den avgående ledamotens ställe. Om det är så att ni inte har några suppleanter så behöver styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att utse en ny ledamot eller suppleant.


Det kan även vara så att er bolagsordning föreskriver ett lägsta och högsta antal ordinarie ledamöter och suppleanter som ni måste beakta i denna situation. Ofta anges ett spann, exempelvis 3-8 ordinarie ledamöter med maximum 3 suppleanter. Om det är så att ni inte uppfyller kraven enligt er bolagsordning så ska styrelsen kalla till extra bolagsstämma. På denna bolagsstämma kan styrelsen besluta om att ändra skrivningen i bolagsordningen som bestämmer antalet styrelseledamöter som ska finnas och samtidigt välja dessa. På så sätt kan båda besluten ändras och registreras samtidigt hos Bolagsverket.


För att sammanfatta så är det styrelsens ansvar att anmäla att styrelseledamoten avgår och därefter se om ni uppfyller kraven på minsta antal ledamöter enligt aktiebolagslagen och er bolagsordning eller om styrelsen behöver kallas till extra bolagsstämma. Förutsatt att ni inte har något föreskrivet i bolagsordningen som ställer till det behöver suppleanten träda in om ni har en sådan. Om ni inte har en suppleant så måste ni utse en suppleant eller ny styrelseledamot på den extra bolagsstämman. Om ni behöver vägledning så kan ni alltid boka ett gratis coachingsamtal med en av våra jurister eller läsa checklistan för bolagsstämma nedan.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan