Fråga: En jobbsökande vill att vi raderar hans uppgifter - måste vi göra det?
En kandidat som inte gick vidare i en anställningsprocess vill att vi raderar alla uppgifter om honom. Som jag förstår det innebär reglerna i GDPR att vi då måste rätta oss efter hans begäran och ta bort uppgifterna. Stämmer det? Är lite osäker eftersom det skulle göra det svårt för oss att i efterhand kunna visa hur vi har hanterat processen (om en kandidat skulle ifrågasätta rekryteringen).
Legalbuddy svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Se nedan vad som gäller kring en kandidats begäran om radering av personuppgifter.Rättigheten att få uppgifter raderade är inte absolutDe rättigheter som en registrerad (till exempel en jobbsökande kandidat) har enligt GDPR innefattar rätten att begära att uppgifter om honom/henne raderas. Detta betyder dock inte den personuppgiftsansvarige alltid måste radera alla uppgifter om den registrerade.


Den personuppgiftsansvarige behöver (av naturliga skäl) inte radera uppgifter som organisationen enligt lag måste spara, till exempel uppgifter som måste sparas enligt bokföringslagen. Ett annat exempel journalanteckningar som förs av läkare och andra.


Även i situationer där det inte finns något specifik lagregel som kräver att en personuppgift sparas kan en personuppgiftsansvarig ha rätt att bevara uppgifterna, trots att en registrerad har begärt att uppgifter raders. Ett exempel på en sådan situation är just rekryteringsprocessen.


En arbetsgivare som genomför en rekrytering måste bland annat se till att efterleva bestämmelserna i diskrimineringslagen. Ett brott mot dessa regler kan bland annat resultera i skadeståndsanspråk från en diskriminerad kandidat.


För att kunna försvara sig mot att kandidat gör gällande att en rekrytering har skett i strid med diskrimineringslagen har en arbetsgivare rätt att behålla uppgifter som rör rekryteringsprocessen under två år, det vill säga till dess att preskriptionstiden för en så kallad diskrimineringstalan har gått ut. Detta gäller då även om en kandidat begär att uppgifter ska raderas tidigare än så. Givetvis gäller rätten att bevara uppgifter, trots en begäran om radering, bara sådana uppgifter som faktiskt behövs vid en eventuell diskrimineringstvist.

Kickstarta ditt GDPR-arbete med ett fastpris-paket med viktiga dokument och rådgivning.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett GDPR-säkrat biträdesavtal för personuppgifter till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan