Fråga: Är det vanligt att venture capital investeringar minskar grundarnas inflytande?
Hej, Vi planerar att ta in en investering från en VC-firma. Vad brukar sådana investerare att ställa för juridiska krav för sina investeringar? Är det något särskilt man ska se upp för och finns det exempel på sådana typiska villkor?
Legalbuddy svarar

Hej

En investering i ett start-up är givetvis riskfylld för en VC-firma samtidigt som dom har interna krav på hög avkastning i sina portföljbolag. En VC-firma försöker nästan alltid att minimera sin risk genom att införa olika juridiska villkor i investeringsavtalen. Exempel på det är

  • preferensaktier, som ger rätt till utdelning före ändra aktieägare,
  • utspädningsskydd som ger särskilda rättigheter vid en s k down round,
  • liquidation preference, som ger VC-firman rätt till betalning först vid en försäljning eller likvidation
  • inflytande över bolagets beslutsfattande genom rätt att utse styrelseledamöter
  • vetorätter för vissa viktiga beslut


På så sätt kan VC-firman få mer inflytande i bolaget än vad aktiebolagslagen annars erbjuder i förhållande till deras ägarandel samt rätt att få tillbaka sitt investerade kapital före övriga aktieägare i de fall bolaget går sämre än förväntat. Det är ett rationellt förhållningssätt.

 

Som grundare ska du inte bli förvånad om en VC-firma vill inkludera sådana bestämmelser redan i ett Term sheet. Istället bör du förstå vad detta innebär för ditt fortsatta ägande och inflytande i bolaget. Dessa bestämmelser kan också utformas på olika sätt och det är därför viktigt att göra en detaljerad analys av varje enskild bestämmelse. Viktigt att få detta rätt redan i Term sheet!

 

Som grundare och entreprenör är det viktigt att du inte förlorar så pass mycket inflytande över bolaget att det påverkar din fortsatta drivkraft att utveckla bolaget. Samtidigt kan man ju ha ett mycket begränsat förhandlingsutrymme i förhållande till en stor potentiell investerare när man är i behov av kapital. Dock ska man inte ge ifrån sig mer rättigheter än vad som verkligen krävs och se till att avtalsvillkoren är utformade på ett balanserat sätt. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Att sälja bolag kräver förberedelser. Vår checklista gör det lite enklare att planera för din kanske viktigaste affär.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan