Fråga: Erbjuda visstidsanställning efter provanställning
Vi har en anställd som har provanställning. Hennes provanställning löper ut 23 Juli. Därefter har hon enligt lag rätt till tillsvidare anställning. Dock vill vi ej erbjuda henne tillsvidare anställning då vi är osäkra på om hon är rätt för tjänsten. Vi skulle istället vilja erbjuda henne en projektanställning om 6 månader och därefter vill vi förhandla med henne om hon har rätt till en tillsvidare anställning. Är de OK att ge en projektanställning nu efter 6 månader istället för att eventuellt avsluta hennes provanställning?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.  


Inledande kommentarer 

Lag (1982:80) om anställningsskydd (nedan kallad LAS) och eventuellt tillämpligt kollektivavtal anger vilka ramar arbetsgivare måste förhålla sig inom i förhållande till sina anställda. 


Vad gäller anställningsform framgår av 4 § LAS att ett anställningsavtal som utgångspunkt ska gälla tillsvidare. Genom en provanställning eller en visstidsanställning gör man alltså avsteg från huvudregeln, och sådana anställningar får därför endast träffas under vissa särskilda villkor och under begränsad tid.


En provanställning kan ingås under en begränsad tid om högst sex månader (6 § LAS). Därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning enligt andra stycket.  


Med projektanställning menas att en person anställs för ett särskilt projekt - när projektet upphör så slutar även projektanställningen. I juridisk mening omfattas denna anställningsform av reglerna för visstidsanställning, vilket innebär att ni måste ta hänsyn till dessa regler om ni erbjuder en sådan anställning till arbetstagaren. 


Det är möjligt att under arbetstagarens prövotid komma överens om att anställningen ska övergå till en annan tidsbegränsad anställning (se AD 2010 nr 95). Arbetstagaren ska då underrättas om att provanställningen upphör, och att den inte kommer övergå till en tillsvidareanställning. Vad som kan noteras är att den tid som arbetstagaren har varit provanställd inte påverkar tillämpningen av den så kallade konverteringsregeln i 5 a § LAS. Om ni ingår en visstidsanställning med arbetstagaren behöver ni därför inte ta hänsyn till den tid som arbetstagaren varit provanställd. Detta innebär i ert fall att det inte är förens efter ytterligare tolv månader som anställningen övergår till en tillsvidareanställning (se 5 a § LAS). Notera att bedömningen påverkas av om arbetstagaren tidigare haft en visstidsanställning hos er under de senaste fem åren.  


Det ska även uppmärksammas att reglerna är semidispositiva, varför andra regler kan framgå av kollektivavtal. 


Sammanfattningsvis  

Efter att sex månader har passerat övergår en tidsbegränsad provanställning till en tillsvidareanställning. Det är däremot möjligt att komma överens med arbetstagaren om en ny anställning i form av bland annat en visstidsanställning. Om ni är bundna av kollektivavtal är det även intressant att undersöka om andra regler framgår av kollektivavtalet.   


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy. Behöver du hjälp att ta fram ett anställningsavtal så kan du även kontakta våra jurister eller boka ett gratis coachingmöte.  

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa ett anställningsavtal för din personal. OBS gratistjänst


Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan