Fråga: Ett annat bolag använder samma bolagsnamn som oss - vad kan vi göra?
Ett nyregistrerat bolag har tagit samma bolagsnamn som vårt med ett litet tillägg i form av en extra bokstav. Denna används inte deras marknadsföring eller kommunikation, utan där använder de vårt bolagsnamn. Dessutom erbjuder de samma typ av tjänster och verkar ha kopiera delar av vårt erbjudande rakt av. Vad gäller för att få dem att ändra sitt namn och hur ser processen ut för vår del?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att ni vänder er till oss på LegalBuddy!


Er fråga berör ensamrätt till företagsnamn och vad ni kan göra för att hindra det nyregistrerade bolaget att använda ert företagsnamn. Till att börja med innebär ensamrätt till ett företagsnamn att andra inte får använda ett liknande namn eller varumärke utan tillstånd från den som äger ensamrätten. Rätten är dock i regel begränsad till den bransch där ni registrerat eller inarbetat företagsnamnet. Det är Bolagsverket som är registreringsmyndighet för de flesta företagsformer i Sverige och granskningen som Bolagsverket gör innan ett företagsnamn godkänns utgår från hela det registrerade företagsnamnet.


Om ett annat företag inom samma bransch använder ett identiskt eller liknande företagsnamn som er finns det två tillvägagångssätt för att sätta stopp för det; att ansöka om administrativ hävning hos Bolagsverket eller att stämma företaget i Patent- och marknadsdomstolen. Att företaget får sitt namn hävt innebär att registreringen anses vara utan verkan.


Ett första steg i processen för er del är att kontakta Bolagsverket för att kontrollera att företaget ni vill ska ändra sitt namn faktiskt är registrerat inom samma bransch som ert företag. Om så är fallet är nästa steg att tillsammans med en erfaren jurist ta fram bevis som visar på att ni förvärvat ensamrätt till namnet först, att det andra företaget använder ert namn i sin marknadsföring (det vill säga utan den extra bokstaven), och slutligen att ni lidit skada av det andra företagets agerande.


Sammanfattningsvis finns det möjligheter för er att få det andra företaget att ändra sitt namn och jag rekommenderar att ni kontaktar en av våra jurister för en bedömning av vilket tillvägagångssätt som passar bäst i just er situation.

Få hjälp att skriva ett förlikningsavtal med hjälp av en erfaren jurist

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan