Fråga: När får ett aktiebolag förvärva sina egna aktier?
Hej, Jag har fått lära mig att aktiebolag inte tillåts äga aktier i sitt egna bolag. Men på senare tid har jag börjat känna mig osäker på huruvida, eller i vilken omfattning, det egentligen stämmer. Vad gäller?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga!


Det stämmer att aktiebolag enligt huvudregeln inte får förvärva egna aktier. Det generella förbudet syftar till att motverka skador hos bolagets borgenärer eftersom ett köp av egna aktier medför att bolagets likvida medel minskar och istället ersätts med aktier.


Det finns ett flertal undantag från förbudet att inneha egna aktier. Undantagen riktar sig främst till börsbolag men det finns ett antal situationer då även privata aktiebolag får förvärva egna aktier. Kommer ett privat aktiebolag i besittning av egna aktier genom ett sådant undantag ska aktiebolaget så fort som möjligt göra sig av med aktierna. Att förvärva aktier enligt ett undantag innebär alltså inte att man får behålla aktierna. Det kan antingen ske genom en försäljning av aktierna eller genom att aktierna dras in och aktiekapitalet minskar. Om bolaget inte lyckas sälja aktierna inom tre månader från förvärvet ska styrelsen förklara aktierna som ogiltiga och föreslå en minskning av aktiekapitalet vi nästa årsstämma. 


Här är en lista över de situationer genom vilka ett aktiebolag kan förvärva egna aktier.

1.     Aktiebolaget får aktierna i gåva

2.     Aktiebolaget köper en rörelse med ett mindre aktieinnehav i bolaget

3.     Bolaget övertar egna överskjutande aktier vid split eller sammanläggning. 

4.     Domstol tvingar aktiebolaget att lösa in egna aktier

5.     Aktiebolaget ropar in aktier på auktion som tidigare varit utmätta för fordran aktiebolaget har på aktieägare


Koncerner

Förbudet att förvärva egna aktier gäller även för dotterbolags förvärv av aktier i sitt moderbolag. Skillnaden är att det endast uppstår en plikt dör dotterbolaget att sälja aktierna och inlösen av aktierna blir inte aktuellt.  

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan