Fråga: Får hyresvärden säga upp mitt hyreskontrakt om jag inte sålt min bostad inom x månader?
Jag står i begrepp att hyra en hyresrätt i förstahand av en fastighetsägare, ett Stockholmsbaserat bostadsbolag. De bedriver uthyrning av privata bostäder och kontor, jag bedömer dem som ett seriöst bolag. När de hyr ut lägenheter till privatpersoner har de klausuler i sitt avtal som gäller den som redan äger en bostad. Hyresvärden vill i avtalet att hyresgästen säljer befintlig bostad om en sådan ägs, som jag gör i detta fall (en bostadsrött). Hyresvärden ger 6 månader "grace period" varefter de menar att bostaden måste vara såld. Om bostaden inte är såld efter sex månader, kan hyresvärden i värsta fall säga upp hyreskontraktet. Min fråga är om det är tillåtet för en hyresvärd att säga upp ett hyreskontrakt ifall jag inte sålt min befintliga bostad inom sex månader efter att jag flyttat in i nya bostaden?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan ges en redogörelse för om villkor i hyreskontrakt som kräver att en hyresgäst säljer befintlig bostad inom en viss tidsfrist efter inflytt i hyreslägenhet. 


Inledningsvis kan nämnas att Hyreslagen, 12 kap Jordabalken, till stor del tvingande till förmån för hyresgästen. Det innebär att om ett hyreskontrakt anger mindre förmånliga villkor för hyresgästen än vad som tillåts enligt lag, så är dessa villkor ogiltiga.  


För att en hyresvärd ska få säga upp ett hyresavtal måste denne ha ett sakligt skäl för uppsägningen och därefter görs en intresseavvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens intresse av lägenheten.


I generalklausulen, 12:46 p.10 JB, stadgas att hyresgästen har rätt till förlängning av hyreskontrakt, förutom när det inte strider mot “god sed i hyresförhållanden” eller inte är “oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör”. Förenklat innebär det att hyresgästen kan ha rätt till förlängning av avtalet, förutom i situationer då det faktiskt är rimligt att hyresförhållandet upphör. En sådant undantag skulle kunna vara att hyresgästen har ett annat stadigvarande boende, en bostadsrätt, och därmed inte har behov av hyreslägenheten. 


Man får se till situationen i det enskilda fallet och bedömningen sker i två steg: 


  1. Hyresvärden måste ha ett sakligt skäl för uppsägningen.  
  2. Därefter skall en avvägning göras mellan hyresvärdens och hyresgästens intresse av lägenheten.  


För det första, villkoret att du måste sälja din andra bostad grundar sig förmodligen i att hyresvärden har en lång lista på potentiella hyresgäster som är viktig att hantera korrekt. Det kan förmodligen utgöra ett sakligt skäl för uppsägningen. 


För det andra, vid en intresseavvägning ser man till hyresvärdens och hyresgästens intresse av lägenheten. Hyresgäster har ett starkt besittningsskydd vilket genomsyrar hela hyreslagen, men eftersom du har en annan bostad föreligger inget skyddsintresse. Därför skulle avvägningen mellan hyresvärdens och hyresgästens intresse utfalla till hyresvärdens fördel och uppsägningen kunna äga rum.


Det finns rättsfall på när hyresgäster vilselett en hyresvärd att felaktigt upplåta en hyresrätt och då har hyresgästen ofta fått lämna lägenheten. Men i ditt fall är det inte fråga om vilseledande utan om att man inte uppfyller ett avtal, vilket potentiellt kan leda till en annan bedömning om det finns sakliga skäl till varför bostadsrätten inte blivit såld. 


Sammantaget, hyresvärden har förmodligen rätt att säga upp ditt hyreskontrakt om du inte säljer bostadsrätten inom 6 månaders fristen, men utan alla förutsättningar är det svårt att ge ett exakt svar. Om du önskar vidare vägledning är du varmt välkommen att boka ett gratis coachingmöte. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa ett hyresavtal för andrahandsuthyrning av lokal.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan