Fråga: Får jag skicka marknadsföring till mina kunder?
Jag vill skicka nyhetsbrev, reklam och annan typ av marknadsföring till mina kunder. Får jag göra det eller behöver jag deras samtycke först?
Legalbuddy svarar

Marknadsföring erkänns av GDPR som ett berättigat intresse som rättslig grund för behandling av personuppgifter. Samtycke blir först aktuellt om marknadsföringen sker baserat på profilering av kunder, t.ex. genom att köpmönster eller liknande analyseras på ett automatiserat sätt. 


Befintliga kunder bör rimligen kunna förvänta sig att marknadsföring kan skickas till dem. Det är dock viktigt att, utöver bestämmelserna i GDPR, också ta hänsyn till reglerna i marknadsföringslagen. Enligt marknadsföringslagen är det otillåtet att skicka e-postreklam till privatpersoner som inte sedan tidigare är kund hos avsändaren, om inte mottagaren har godkänt detta i förväg (en s.k. ”opt-in”). Observera att ett sådant godkännande inte ska förväxlas med ett GDPR-samtycke. Både marknadsföringslagen och GDPR ställer höga krav på att mottagaren av marknadsföring har rätt att motsäga sig marknadsföringen. Därför bör varje utskick av e-postreklam innehålla information om hur mottagaren kan begära att marknadsföringen upphör. De flesta system för utskick av nyhetsbrev har idag standardfunktioner för hantering av detta där det i ett utskick finns en länk till en funktion där mottagaren kan tacka nej till ytterligare utskick. Samma regler gäller även för SMS-reklam. 


Tänk på att personen vars uppgifter behandlas, redan vid insamlingstillfället, måste informeras om att dennes personuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress, kan komma att användas i marknadsföringssyfte. 

Skapa ett biträdesavtal när någon annan processar data för din räkning. OBS gratistjänst

Skapa ett biträdesavtal när du processar data för någon annans räkning. OBS gratistjänst

Få hjälp med ett GDPR-säkrat biträdesavtal för personuppgifter till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan