Fråga: Firmateckningsrätt i aktiebolag
Hej! Jag undrar vem som har rätt att teckna firman för ett aktiebolag? Jag förhandlar med ett bolag i en viktig affär och vill veta vem som kan göra avtalet rättsligt bindande för det bolag jag förhandlar med.
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.


Firmateckningsrätt i aktiebolag

Ett aktiebolag kan inte signera rättshandlingar utan en eller flera företrädare. Firmateckningsrätten reglerar vilken eller vilka fysiska personer som kan företa rättshandlingar med bindande verkan för bolaget. Ett exempel på en rättshandling är att ingå ett avtal. Grunden för rätten att handla för bolaget regleras i 8 kapitlet aktiebolagslagen.


Alla styrelseledamöterna tillsammans har enligt lag rätt att teckna bolagets firma. Styrelsen kan även ge VDn, en styrelseledamot eller någon annan rätt att företräda bolaget. Styrelsens rätt att utse firmatecknare kan begränsas av aktieägarna genom att begränsningen tas in i bolagsordningen, vilket följer av 8 kapitlet 37§ aktiebolagslagen. Bolaget ska anmäla vem eller vilka som har rätt att teckna bolagets firma till Bolagsverket.


Om bolaget har en VD har denna enligt lag rätt att teckna bolagets firma i frågor som rör de uppgifter som VDn enligt lag ska sköta. För vilka ärenden VDn kan rättshandla begränsas alltså av vad som utgör löpande förvaltning. Löpande förvaltning kan beskrivas som det vardagliga arbetet i bolagets verksamhet, eller det som är vanligt och nödvändigt för driften av bolagets verksamhet. Vad som utgör sådana rutinärenden beror av vilken verksamhet som bolaget bedriver och bolagets storlek. Andra aspekter som kan inverka på om ett beslut faller under den löpande förvaltningen eller inte är betydelsen av beslutet mätt i pengar och tid. Som utgångspunkt har VDn inte rätt att företa rättshandlingar som är av ovanlig natur eller av stor betydelse för bolagets verksamhet. Även om VDn handlar utanför sin rätt kan bolaget i vissa fall bli bundet om motparten varit i god tro om VDns rätt.


Sammanfattning

Medlemmarna i styrelsen har gemensamt alltid rätt att teckna firman för bolaget. Har bolaget en VD har även denna rätt att teckna bolagets firma begränsat till de rättshandlingar som utgör löpande förvaltning, eller rutinärenden. Även andra kan ha rätt att teckna firman för bolaget efter styrelsens bemyndigande. Om du vill vara säker på vem som har rätt att företräda bolaget kan du därför kräva att bolaget visar upp ett registreringsbevis från Bolagsverket där firmatecknarna framgår eller kontrollera det själv hos Bolagsverket.


Behöver du hjälp med att utreda detta närmare eller med att upprätta ett avtal kan du boka tid hos oss för ett möte. Nedan hittar du mer information om några av våra många avtalstjänster.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Få hjälp att skapa professionella inköpsvillkor med hjälp av en erfaren affärsjurist

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan