Fråga: Flytta anställda till annat bolag
Vi har 3 affärsområden som ligger i 3 juridiska bolag. Alla medarbetare är anställa i ett av bolagen. Vi funderar på att lägga medarbetarna i resp bolag. Vad behöver vi tänka på rent arbetsrättsligt (vet att de tar med sig anställningstid och vi har ingen avsikt att förändra några anställningsförhållanden.) Vi har inget Kollektivavtal. Kan medarbetare sätta sig emot? Vad sker då? Måste vi förhand med medarbetares fackförbund? Var bör vi tänka på i övrigt.
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 


Av din fråga framgår det inte om det skett en så kallad verksamhetsövergång (t.ex. ett uppköp eller fusion av bolagen). Om det har skett en verksamhetsövergång så är den anställdes rätt att följa med till den nya verksamheten särskilt reglerat i lag (6 b § lagen om anställningsskydd). Förenklat så övergår rättigheter och skyldigheter (anställningsvillkoren) automatiskt vid en verksamhetsövergång. 


Med verksamhetsövergång menas att en verksamhet eller en del av verksamhet behåller sin identitet, men övergår till och utförs av en annan juridisk eller fysisk person än tidigare. 

 

Vid en verksamhetsövergång gäller att: 

  • Anställda har rätt att följa med verksamheten. Det innebär att de anställda automatiskt följer med verksamheten. 
  • De anställda har rätt att tacka nej, men riskerar då istället att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. 
  • Huvudregeln är att den anställde behåller lön och andra anställningsvillkor och ni behöver inte ingå nya anställningsavtal. 
  • De anställdas tar med sig sin anställningstid. Detta får betydelse för uppsägningstid, 


Sammanfattningsvis, om det har skett en verksamhetsövergång så har de anställda rätt att följa med verksamheten och ni behöver inte ingå nya avtal. Utifrån din fråga kan jag tyvärr inte bedöma om det skett en verksamhetsövergång utan det måste ske en helhetsbedömning av er situation. Om du behöver vidare vägledning är du varmt välkommen att kontakta oss genom att boka ett gratis coachingmöte nedan. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Vad behöver du tänka på när du ska skriva avtal med viktiga leverantörer? Kolla här!

Skapa försäljningsvillkor för dina produkter och tjänster med hjälp av en erfaren affärsjurist till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan