Fråga: Flytta över kvalificerade personaloptioner till annan arbetsgivare
Kan jag flytta över mina kvalificerade personaloptioner från min nuvarande arbetsgivare till en ny arbetsgivare om jag säger upp mig?
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga, nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall. 


Reglerna för kvalificerade personaloptioner regleras i 11 a kapitlet inkomstskattelagen och syftar till att ge mindre bolag en möjlighet att, till förmånliga villkor, behålla och attrahera nyckelkompetens till bolaget fastän de kanske inte i dagsläget kan erbjuda konkurrenskraftig lön. Genom att erbjuda optioner ges en rättighet att i framtiden få förvärva andelar i bolaget. Kvalificerade personaloptioner innebär vissa skatterättsliga förmåner och därför måste bolaget uppfylla vissa krav för att få erbjuda optioner till sina anställda. Kvalificerade personaloptioner ska enligt reglerna ha en löptid om minst 3 år, även kallat intjänandetiden. De kvalificerade personaloptionerna är följaktligen villkorade av att du stannar hos arbetsgivaren under minst intjänandetiden. Om du som anställd lämnar bolaget före intjänandetiden har löpt ut, riskerar du att förlora dina optioner (eller en del av dem). Detta brukar normalt sätt regleras närmare i optionsavtalet som upprättats mellan dig och din arbetsgivare. Eftersom personaloptioner inte är ett värdepapper så regleras det inte i aktiebolagslagen. För att närmare bedöma vad som gäller i ditt fall måste man istället se till vad som är överenskommet i ditt fall. 


Du är välkommen att höra av dig till någon av oss om du behöver ytterligare stöd i frågan, hjälp att titta på ditt avtal eller har andra frågor kopplade till kvalificerade personaloptioner.Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan