Fråga: Vad är fördelarna med avstämningsbolag?
Jag sitter i styrelsen för ett aktiebolag som börjar få en stor mängd aktieägare och även viss handel förekommer vilket skapar utmaningar för oss. Kan det vara en fördel med att bli ett avstämningsbolag?
Legalbuddy svarar

Ja, det kan vara en fördel, men det innebär också en kostnad att låta en extern tjänst föra din aktiebok.


Ett avstämningsbolag har sina aktier registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I Sverige finns för närvarande bara en värdepapperscentral och det är Euroclear Sweden AB. Även aktieboken kan föras av en värdepapperscentral inom eller utanför EES.


Ett aktiebolag som vill bli publikt och erbjuda sina aktier på den öppna marknaden måste först bli ett avstämningsbolag. Det kan även vara en god ide för andra bolag som som redan har eller planerar att ha många aktieägare att bli avstämningsbolag och låta aktieboken skötas av en värdepapperscentral. För bolag som har många aktieägare kan styrelsens arbete med att sköta och uppdatera aktieboken bli alltför tidskrävande. Att vara ett avstämningsbolag förenklar även processen och inger trygghet för investerare när bolaget behöver ta in nytt kapital. 


Ett aktiebolag blir ett avstämningsbolag genom att ta in ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen och anmäla ändringen till Bolagsverket. Nästa steg är att teckna avtal med valfri värdepapperscentral inom EES och anmäla detta till Bolagsverket. 

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan