Fråga: Fordran på företag som genomgår en företagsrekonstruktion
Vi har två kunder som gick i rekonstruktion i mars. Nu återkopplar de med att vi kan få tillbaka 25%, vilket vi anser är för lite. Vad kan hända om vi säger nej?
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att ni vänder er till Legalbuddy med er fråga. Nedan kommer en kort redogörelse för vilka huvudsakliga regler som tillämpas vid en företagsrekonstruktion och hur ni kan gå vidare i er situation.


Beslut om företagsrekonstruktion

En ansökan om företagsrekonstruktion kan göras av både företaget själva och av en borgenär. Oavsett vem som ansöker, ska ansökan göras skriftligen hos tingsrätten (2:1 lag om företagsrekonstruktion, nedan LRF). Tingsrätten ska enligt 2:10 LRF besluta om företagsrekonstruktion om (1) det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan oförmåga inträder inom kort eller att gäldenären i något annat avseende har ekonomiska svårigheter som innebär en risk för insolvens och (2) det finns grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen.


Vid ett beslut om rekonstruktion ska även en rekonstruktör utses (2:13 LRF). När företaget väl genomgår rekonstruktionsförfarandet, behåller gäldenären, dvs. företaget rådigheten över sin egendom. Däremot får inte företaget utan rekonstruktörens samtycke fullgöra förpliktelser som uppkommit före beslutet om rekonstruktion. Företaget får inte heller utan samtycke åta sig nya förpliktelser som ligger utanför den löpande förvaltningen (se 2:20 LRF). För er som borgenär saknas även som utgångspunkt möjlighet att begära utmätning eller annan verkställighet enligt utsökningsbalken under rekonstruktionsfasen (2:23 LRF).


Vilka omständigheter kan beaktas?

Fastän företaget genomgår en rekonstruktion så upphör inte er rätt till betalning – däremot finns det som förklarats ovan begränsade möjligheter att begära fullgörelse under tiden som företaget är föremål för en rekonstruktion.


Det första, och kanske mest uppenbara, är att ni genom att tacka nej till förslaget kan förvänta er en förlängd väntetid. Vidare, om ni väljer att inte acceptera förslaget, kan ni behöva genomgå en rättslig process för att få ett beslut som bekräftar att ni har en fordran på företaget. En sådan process kan vara tidskrävande och även kostsam. Även om ni vinner tvisten och därigenom får en exekutionstitel kan den som tidigare poängterats inte göras gällande under tiden då företaget genomgår rekonstruktionen.


En fördel med att tacka ja till erbjudandet är helt enkelt att ni får in pengar direkt. Om rekonstruktionen misslyckas, finns det risk att företaget istället ansöker om att gå i konkurs. Om er fordran inte är förenad med någon förmånsrätt är möjligt att ni inte får några pengar alls eller endast en begränsad del av det ursprungliga beloppet. Ni kan såklart även försöka förhandla med företaget och försöka få till en bättre överenskommelse.


Hoppas detta besvarade er fråga. Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Legalbuddy och boka in ett gratis coachingmöte med en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan