Fråga: Förlänga konsultavtal - genom nytt avtal eller förlängning?
Hej! Vi önskar förlänga ett konsultavtal. Rekommenderar ni att vi tecknar ett nytt avtal med vår konsult eller att vi skriver en bilaga till det tidigare avtalet (vad bör i så fall stå med i en sådan bilaga/förlängning). Stort tack!
Legalbuddy svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Vad gäller konsultavtal så används ibland automatisk förlängning, som innebär att om ni inte säger upp avtalet inom en viss tid så förlängs det ett X antal månader. Det är också vanligt att konsultavtal innehåller en rätt för er som beställare att förlänga avtalet med en viss tid på samma villkor som tidigare. Om ni planerar att jobba långsiktigt med denna konsult och ert existerande avtal inte innehåller liknande bestämmelser, så kan det vara värt att se över det för att stärka er rättigheter som beställare.


Vad vi rekommenderar beror på:


Om ni endast ska förlänga tiden så är det möjligt att skriva ett tilläggsavtal som tydligt anger att tilläggsavtalet avser en ändring av avtal X, ingånget datum Y av part A och B. Definiera att ändringen avser avtalad tidsperiod, och ange den nya tidsperioden. Var tydlig med att tilläggsavtalet ska ersätta det gamla avtalet gällande avtalad tidsperiod, men att avtalet i övrigt ska gälla oförändrat mellan parterna. Tänk på Tänk på att tidigare villkor gällande ex. förlängning/uppsägning av avtalet fortsätter att tillämpas om ni inte justerar dem i tilläggsavtalet.

 

Om ni i stället ska förhandla om flera villkor så kan det vara bättre att skriva ett nytt avtal för att undvika eventuella missförstånd. Fundera över om samma uppsägningstid och ersättning ska gälla eller om även det ska ändras. Det kan till exempel handla om konsulten vill ha mer betalt eller att ni vill inkludera en rätt för er att förlänga avtalet med en viss tid på samma villkor som tidigare.


Om ni behöver hjälp att komma vidare kan ni boka ett coachingsamtal med en av våra jurister. Vi kan granska ert befintliga avtal eller så kan ni skriva ert eget i Legalbuddy Plus. Du svarar på ett antal frågor och sedan genereras ett anpassat och juridiskt kvalitetssäkrat protokoll. Hoppas ni fick svar på er fråga!

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat konsultavtal till fast pris.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan