Fråga: Förlänga löptiden på teckningsoptioner
Hej LegalBuddy, Kan man förlänga löptiden på utestående teckningsoptioner? Vad krävs då?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga,


Det går att ändra villkoren i redan utgivna teckningsoptioner. Ändringen måste anmälas till Bolagsverket. Samma bolagsorgan, bolagsstämman eller styrelsen, som beslutat om att utge de ursprungliga teckningsoptionerna ska besluta om att ändra villkoren. Till ansökan om registrering ska det bifogas en bestyrkt kopia av protokollet vari beslutet framgår.

 

Även innehavarna av teckningsoptionerna måste godkänna de nya villkoren och ett formellt samtycke ska bifogas registreringsansökan. Om de ändrade villkoren bedöms vara till fördel för innehavaren och inte till uppenbar nackdel för aktieägarna behövs däremot inte ett formellt samtycke från innehavarna. Istället räcker det med att styrelseledamot, VD eller bolagets revisor intygar att villkorsändringen inte är till uppenbar nackdel för bolagets aktieägare genom att kryssa i en ruta i bolagsverkets blankett.

 

Avgiften för villkorsändring genom Bolagsverkets blankett 820 är 1 000 kr.

Notera även att villkorsändring, ex. i form av längre löptid kan medföra att priset på optionen ökar enligt Black-Scholes-modellen. En avvägning gällande skattekonsekvenserna kan därför behöva göras, särskilt när innehavarna är anställda.


Hoppas detta ger dig vägledning. I annat fall är du välkommen att kontakta oss på Legalbuddy för ett rådgivningsmöte

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan