Fråga: Förtida uppsägning - hyra av frisörstol
Om det avtalas mellan två parter att frisören kommer att hyra salongstolar och han är ansvarig för att betala butikens hyra och den månatliga butikens betalningar. Avtalet skrevs mellan de två parterna, förutsatt att ingen av parterna har rätt att säga upp avtalet före den period som anges i kontraktet, vilket är ett och ett halvt år. Medan han började ta emot salongen förberedde han sig på att öppna sin frisersalong på samma plats utan att berätta för oss. Efter bara fyra månader från kontraktsdatumet blev vi förvånade över att han skulle lämna den kontrakterade butiken mellan oss för att ta över sin butik, och han har öppnat enskild firma och Swish konto och det här påverkat dåligt salongen. Är det tillåtet att stämma honom enligt avtalet mellan oss?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

 

Hyra stol på frisörsalong

Oftast när man hyr en stol på en frisörsalong så räknas man som egenföretagare, och

inte som anställd på frisörsalongen. Men det beror på hur förhållandet mellan er ser ut, och en helhetsbedömning görs utifrån hur självständig den som hyr stolen är i förhållande till den som har salongen. Faktorer som påverkar bedömningen är exempelvis vem som bestämmer prissättning och tillhandahåller redskap.

 

Av din fråga verkar det inte som att det rör sig om ett anställningsförhållande, utan att avtalet ni ingått istället tar sikte på att den andra parten får nyttja en del av frisörsalongens lokal för sin egen verksamhet. Isåfall har du upplåtit en del av nyttjanderätten till lokalen, och de närmare villkoren regleras i avtalet mellan er. Detta skiljer sig från ett anställningsförhållande, där lagen om anställningsskydd hade ställt upp skyddsregler för den andra parten samt även stadgat en skyldighet för den andra parten att agera lojalt under anställningstiden. Rör det sig om ett anställningsförhållande så hade det brutit mot lojalitetsplikten att starta upp en konkurrerande verksamhet och eventuellt ta med kunder från er verksamhet. En sådan lojalitetsplikt finns däremot inte när det rör sig om ett avtal att hyra en frisörstol.

 

Uppsägning av avtalet

Eftersom det inte verkar röra sig om ett anställningsförhållande, så regleras det i avtalet mellan er hur uppsägning ska ske. Du nämner att avtalet skulle gälla i ett och ett halvt år utan rätt att säga upp det i förtid. Av situationen du beskriver låter det som att den andra parten har gjort sig skyldig till kontraktsbrott, och att du kan ha rätt till skadestånd för den skada du orsakats av att han avbröt kontraktet i förtid. Det du kan ha rätt till är den hyra du gått miste om. För att ha rätt till skadestånd för att han startat en konkurrerande verksamhet krävs det att det reglerats i avtalet mellan er. Svaret beror alltså på om det finns en konkurrensklausul som förbjuder den andra parten att bedriva konkurrerande verksamhet. Om det finns en sådan, måste den enligt 38 § avtalslagen vara skälig för att anses giltig.

 

Sammanfattning

Det är svårt att ge dig ett exakt svar utan att ha sett avtalet, men mycket tyder på att det rör sig om ett avtal att upplåta en nyttjanderätt till frisörsalongens lokal. Det finns därmed ingen lojalitetsplikt som följer av lag, utan det förutsätter att ni reglerat det i avtalet. Därmed bör du börja med att titta om avtalet reglerar ett konkurrensförbud. Med tanke på att han avbröt kontraktet i förtid kan du eventuellt ha rätt att göra gällande vissa påföljder, exempelvis skadestånd för den skada du orsakats på grund av uteblivna hyresintäkter.

 

Vi rekommenderar att du tar hjälp med en jurist som kan sätta sig in i er specifika situation och se vad som reglerats i avtalet. Du kan boka ett gratis uppstartsmöte med en jurist för att få hjälp med dina frågor och ta det vidare och analysera avtalet.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan