Fråga: Gränsen på 10 % ägande för aktiebolagens minoritetsskydd
Innebär ett 9% delägande i privat AB samma rättigheter som gäller 10% minoritet?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för din fråga!


Enligt svensk aktiebolagslag ("ABL") finns specifika bestämmelser som syftar till att skydda minoritetsägare som innehar mer än 10% av aktierna i ett bolag. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga på delägare som äger mindre än 10%. Om du äger 9% av aktierna i bolaget, får du därmed inte automatiskt tillgång till vissa rättigheter som en ägare med mer än 10% har.


De specifika rättigheterna som ges till ägare med mer än 10% inkluderar bland annat möjligheten att:

  1. Tillsätta en minoritetsrevisor (9 kap. 9 § ABL).
  2. Påkalla granskning genom särskild granskare (10 kap. 22 § ABL).
  3. Påkalla extra bolagsstämma (7 kap. 13 § ABL).
  4. Begära uppskov med vissa stämmobeslut (7 kap. 14 § ABL).
  5. Kräva skadestånd för bolagets räkning från en av bolagets företrädare (29 kap. 7 § ABL).


Därför är det viktigt för minoritetsägare, särskilt de som ligger nära gränsen för dessa rättigheter, att ingå aktieägaravtal för ytterligare skydd och inflytande genom att exempelvis möjliggöra för minoritetsägare att:


  1. Förhandla fram rättigheten att utse en eller flera styrelseledamöter.
  2. Införa vetorätt i avgörande frågor.
  3. Fastställa högre majoritetskrav för vissa beslut eller krav på enhällighet.
  4. Inkludera "tag-along" klausuler som skyddar minoritetsägare vid försäljning av majoritetsägarnas aktier.


Hoppas detta besvarade din fråga! Önskar du vidare vägledning kan du ladda ned checklistan för aktieägaravtal eller boka ett coachingmöte med oss på nedan länk.Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Dags att bilda bolag? Det är mycket att tänka på, men vi har sammanfattat de viktigaste sakerna för dig. 

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan