Fråga: Holdingbolag och kvalificerade personaloptioner
Hej, Vi är tre delägare som ska starta ett nytt bolag inom kommunikation ihop. Jag funderar på att äga min andel genom mitt holdingbolag som jag haft sedan 2002. Anledningen är att holdingbolaget har mycket kapital som med fördel används än privata medel. Vi kommer inledningsvis att äga 1/3 men jag ser framför mig att mitt holdingbolag kommer att stoppa in mer pengar och öka sin andel i framtiden. Nu till frågan: vi planerar att erbjuda framtida anställda, konsulter och andra nyckelpersoner inkl. oss själva som är grundare kvalificerade personaloptioner eftersom detta incitamentsprogram är de mest förmånliga ur ett skattehänseende. Är det möjligt?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga!


Att erbjuda sina anställda kvalificerade personaloptioner ger dem en chans att växa med bolaget och i framtiden bli delägare. Denna form av incitamentsprogram är ofta ett bra alternativ för bolag som vill attrahera anställda men inte kan konkurrera med höga löner. Det finns dock ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att bolaget ska ha rätt att ge ut de förmånliga personaloptionerna. Bolaget eller något bolag inom koncernen får inte ha bedrivit verksamhet i mer än 10 år, ha fler än 50 anställda eller en nettoomsättning / balansräkning som överstiger 80 miljoner kronor.


Vilka som kan erbjudas kvalificerade personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner kan endast erbjudas till anställda som jobbar minst 75 % i bolaget. Det betyder att konsulter och andra nyckelpersoner som inte är anställda i bolaget inte kan erbjudas de kvalificerade personaloptioner. Mottagarna får inte heller sedan tidigare vara delägare i bolaget eller närstående delägare. Det betyder att ni som är grundare inte heller kan erbjudas kvalificerade personaloptioner.

 

Ägande genom Holdingbolag

Det finns inget direkt hinder mot att ni tre går in som delägare med 1/3 var och att ditt ägande placeras genom ett holdingbolag. En risk som eventuellt kan uppstå är om holdingbolaget anses vara moderbolag (dvs att en koncern har uppstått) och att holdingbolaget är äldre än tio år. Enligt inkomstskattelagen får nämligen inte bolag som funnits i över 10 år ge ut kvalificerade personaloptioner och samma begränsning gäller för dess moderbolag.

 

Holdingbolaget kommer anses vara ett moderbolag till det nya bolaget om det har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande kan uppstå genom följande rättsliga relationer mellan Holdingbolaget och det nya bolaget:

1.    Holdingbolagets aktieinnehav ger röstmajoritet

2.    Holdingbolaget har kontroll över röstmajoritet på annat sätt 

3.    Styrelsetillsättning

4.    Avtalsmässigt inflytande (ex. bestämmelser i aktieägaravtal)

 

Notera att ett bestämmande inflytande inte är direkt kopplat till innehavet av antal aktier, utan innehavet av röstmajoritet. Ofta hänger dessa samman men det är, som visas ovan, möjligt att bestämmande inflytande uppstår på andra sätt.


Sammanfattning

Kvalificerade personaloptioner kan endast erbjudas anställda som inte sedan tidigare är aktieägare eller närstående aktieägare i bolaget. Det innebär att varken framtida konsulter eller ni grundare kan erbjudas kvalificerade personaloptioner.


I och med att holdingbolaget inledningsvis skulle äga 33 % av det nya bolaget bör det inte föreligga risk att holdingbolaget anses vara ett moderbolag, förutsatt att det inte föreligger bestämmande inflytande utifrån annan grund. Begränsningen gäller endast vid tidpunkten för när personaloptionen ges ut – inte när den konverteras. Det finns därför anledning att vara uppmärksam på att en framtida ökning av holdingbolagets aktieinnehav genom nyemission kan medföra hinder mot att ge ut kvalificerade personaloptioner i ett senare skede.


Om ni är intresserad av att ge ut kvalificerade personaloptioner är ni varmt välkomna göra ett självtest och boka in ett kostnadsfritt rådgivningsmöte nedan.

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan