Fråga: Hur avslutar jag en anställds provanställning?
Hej, vi har en anställd med provanställning som vi nog inte vill förlänga. Hur ska man hantera det för att undvika problem? När senast måste man säga till att det inte blir förlängning?
Legalbuddy svarar

En tillsvidareanställning kan inledas med en provanställning på högst sex månader. Avvikande regler kan förekomma i kollektivatal. Under provanställningen har både arbetstagaren och arbetsgivaren rätt att avsluta provanställningen när helst denne önskar utan att behöva uppge en anledning. När provperioden har löpt ut övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Vill någon av parterna att provanställningen inte ska övergå till en tillsvidareanställning måste denne senast vid provperiodens utgång lämna besked om detta till den andra parten. 


När du som arbetsgivare inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning, bör du skriftligt underrätta den anställde senast två veckor före provperiodens utgång. Om underrättelsen lämnas mindre än två veckor före provperiodens utgång avslutas provanställningen ändå den dagen du har uppgett. Däremot riskerar du att behöva betala skadestånd till den anställde motsvarande lönen för den resterande delen av provperioden. 

Viktigt att följa reglerna när man säger upp på grund av arbetsbrist. Kolla vår checklista innan du fattar beslut.

Uppsägning pga personliga skäl kräver både tanke och planering. Läs detta först.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan