Fråga: Hur fattas beslut om att ge ut konvertibler?
Hej, till följd av att vårt bolag (ej publikt) behöver ta in kapital har en av bolagets största aktieägare erbjudit sig att låna ut pengar mot konvertibler. Alla aktieägare i bolaget är inte överens om detta varför frågan har uppstått hur vi kommer vidare i frågan?
Legalbuddy svarar

Hej

Det är bolagsstämman som fattar beslut om att bolaget ska ge ut konvertibler. Det betyder att styrelsen i ert bolag, på eget initiativ eller efter begäran från aktieägare, ska kalla till en bolagsstämma som tar upp frågan om konvertibler. I vissa fall kan styrelsen fatta beslut om att ge ut konvertibler. Det förutsätter dock att beslutet i efterhand godkänns av bolagsstämman eller att bolagsstämman i förväg har bemyndigat styrelsen att fatta beslutet. 


För att fatta beslut om att ge ut konvertibler krävs normalt enkel majoritet på bolagsstämman. Beslutet om att ge ut konvertibler måste alltså biträdas av mer än hälften av de angivna rösterna på bolagsstämman. Om förslaget att ge ut konvertibler avviker från aktieägarnas företrädesrätt eller medför att bolagsordningen måste ändras krävs istället kvalificerad majoritet, vilket innebär att beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av både bolagets samtliga aktieägare och aktier som företräds på bolagsstämman. 


Det ska nämnas att det är ganska vanligt att man lånar ut pengarna mot en avtalsmässig rätt/förpliktelse att kunna konvertera lånet mot aktier. I det fallet behöver man inte fatta beslut på stämma för att ta upp lånet. Däremot kommer det behövas ett stämmobeslut den dag man ska konvertera lånet till nya aktier i en nyemission.


Hoppas det ger vägledning!

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan